Submitted by admin on Wed, 26/02/2020 - 10:26

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

  1. Sustainable Development Goals (SDG) & Smart City
  2. Pelan Holistik Penguatkuasaan PATI
  3. Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus
  4. GP Pengurusan Kenderaan Terbiar
  5. GP Pengurusan Premis Cucian Kenderaan
  6. GP Kaedah Perolehan JMB, JMC

Disclaimer: Garis Panduan bagi item no. 3 hingga 6 yang merupakan kertas pertimbangan MNKT 75 boleh dirujuk di dalam Pekeliling MNKT 75.