JataJKT 

BENGKEL PENGURUSAN ASET

 
 

Bengkel Pengurusan Aset PBT yang telah diadakan pada 12 dan13 Oktober 2009 di kota kinabalu.
 

Satu Bengkel Pengurusan Aset Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sempena sambutan Hari Habitat Sedunia 2009 telah diadakan pada 12 - 13 Oktober 2009 bertempat di Hotel Le Meridian Kota Kinabalu, Sabah. Ianya telah dirasmikan oleh Y.B Datuk Seri Panglima Haji Lajim Bin Haji Ukin, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
 

Bengkel ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta mengenai Pengurusan Aset, menggalakkan percambahan fikiran, bertukar-tukar pendapat dan pengalaman dikalangan peserta ke arah mewujudkan panduan Pengurusan Aset yang terbaik di PBT secara komprehensif dan berkesan. Penyertaan daripada semua PBT dan Pihak Berkuasa Negeri dengan menghantar peserta adalah menggalakkan dan seramai 151 orang telah mengikuti bengkel ini. Adalah menjadi harapan agar satu Garis Panduan Pengurusan Aset PBT yang praktikal dan realistik dapat digarap serta diwujudkan sebagai panduan PBT di seluruh Malaysia.
 

Kertas Pembentangan PBT
  

Laporan Pembentangan
 


  •  
  • Email this page
  • 1099