JataJKT 

Projek ICT
 


Sistem ePBT
- Maklumat Lanjut -
[Untuk kegunaan
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sahaja]
 
                                                 
 

OSC Online
- Maklumat Lanjut -
- Manual Pengguna -

Portal OSC
- Manual Pengguna -


 

Portal eJKT
- Maklumat Lanjut -
- Manual Pengguna -
 Manual Sistem eProfil (sub sistem dalam eJKT)
Manual Sistem ePantau (sub sistem dalam eJKT)
Manual Sistem eMohon (sub sistem dalam eJKT)
 

Live Streaming Mesyuarat Penuh PBT
 
 
Radio JKT

Portal ePBT Online
 
   

  •  
  • Email this page
  • 5086