Bengkel Memperkemaskan Hala Cara Baru Memproses Cadangan Pemajuan Melalui OSC Online

 
 
Tarikh 19 dan 20 Ogos 2008 (Selasa dan Rabu)
Masa 8.00 Pagi
Tempat Dewan Serbaguna Chancery Diplomatik, Presint 15, Putrajaya
 
Objektif
  1. Memperkenalkan OSC Online sebagai hala cara baru memproses cadangan pemajuan;
  2. Mendapatkan input PBT mengenai butiran terperinci elemen-elemen yang diperlukan dan disemak apabila permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan kejuruteraan dikemukakan; dan
  3. Menyeragamkan keperluan-keperluan tersebut sebagai satu template yang terpakai di kalangan PBT dan seterusnya mengaplikasikannya kepada OSC Online bagi tujuan memperkemaskan dan memantapkan kandungan sistem tersebut.
 

Aturcara

 

19 Ogos 2008 (Selasa)
 

8.00 pagi  : Pendaftaran peserta
8.30 pagi : Ucapan Alu-aluan oleh Y.Bhg. Dato' KSU/KPKT
9.00 pagi : Penerangan dan penjelasan OSC Online sebagai hala cara baru   memproses cadangan pemajuan oleh YES Enviro Management Sdn. Bhd.
10.30 pagi : Minum pagi
11.00 pagi : Taklimat perjalanan bengkel,  pembentukan kumpulan dan perbincangan berkumpulan
1.00 tengahari : Makan Tengahari
2.30 petang : Perbincangan berkumpulan
5.00 petang : Minum Petang dan Bersurai
     
20 Ogos 2008 (Rabu)    
     
8.30 pagi : Perbincangan berkumpulan
10.30 pagi : Minum Pagi
11.00 pagi : Pembentangan hasil bengkel oleh Yes Enviro Management Sdn. Bhd.
12.30 tengahari : Sesi Rumusan
1.00 tengahari : Makan Tengahari dan bersurai
     
Nota :    
Urusan penginapan adalah di bawah tanggungan PBT masing-masing. Hotel yang berdekatan untuk penginapan peserta adalah:
  : Hotel Shangri La Putrajaya: 03-8887 8888
  : Hotel Marriot Putrajaya: 03-8949 8888
  :  Hotel Palm Garden, IOI Resort Putrajaya: 03-8943 2233  
  : Hotel Equatorial Bangi: 03-8210 2222/8925 1111  
  : Cyberview Lodge Resort & Spa Putrajaya: 03-8312 7000

  •  
  • Print
  • Email this page