Pelancaran OSC Online

 
Majlis Pelancaran ini akan disempurnakan oleh Y.B. Dato' Seri Kong Cho Ha, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 02 Februari 2010 di Hotel Legend, Kuala Lumpur

Objektif OSC Online :

OSC Online adalah untuk menggantikan cara konvensional pengemukaan pelan yang tidak kemas kini (outdated) dan membebankan (bulky) di mana salinan-salinan pelan dalam bentuk linen yang besar dan berat perlu dikemukakan kepada PBT. OSC Online dapat memodenkan proses pengemukaan pelan menjadi lebih cepat, online, cekap dan boleh dilakukan pada bila-bila masa dan rekod-rekod pembangunan dapat disimpan secara lebih teratur. OSC Online dapat mengelakkan pertemuan secara bersemuka di antara pihak yang mengemukakan dengan pegawai-pegawai PBT, justeru dapat mengurangkan karenah di kaunter perkhidmatan.Atur cara Majlis :
 

  •  
  • Print
  • Email this page