JataJKT 
Bengkel Memperkemaskan Hala Cara Baru Memproses Cadangan Pemajuan Melalui OSC Online
 
Tarikh    19 dan 20 Ogos 2008 (Selasa dan Rabu)
Masa : 8.00 Pagi
Tempat  : Dewan Serbaguna Chancery Diplomatik, Presint 15, Putrajaya

Objektif bengkel adalah seperti berikut:
 1. memperkenalkan OSC Online sebagai hala cara baru memproses cadangan pemajuan;
 2. mendapatkan input PBT mengenai butiran terperinci elemen-elemen yang diperlukan dan disemak apabila permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan kejuruteraan dikemukakan; dan
 3. menyeragamkan keperluan-keperluan tersebut sebagai satu template yang terpakai di kalangan PBT dan seterusnya mengaplikasikannya kepada OSC Online bagi tujuan memperkemaskan dan memantapkan kandungan sistem tersebut.

Aturcara
 
19 Ogos 2008 ( Selasa)
8.00 pagi          : Pendaftaran peserta
8.30 pagi : Ucapan Alu-aluan oleh Y.Bhg. Dato' KSU/KPKT
9.00 pagi : Penerangan dan penjelasan OSC Online sebagai hala cara baru   memproses cadangan pemajuan oleh YES Enviro Management Sdn. Bhd.
10.30 pagi : Minum pagi
11.00 pagi : Taklimat perjalanan bengkel,  pembentukan kumpulan dan perbincangan berkumpulan
1.00 tengahari : Makan Tengahari
2.30 petang : Perbincangan berkumpulan
5.00 petang  : Minum Petang dan Bersurai
     
20 Ogos 2008 ( Rabu)
8.30 pagi : Perbincangan berkumpulan
10.30 pagi : Minum Pagi
11.00 pagi : Pembentangan hasil bengkel oleh Yes Enviro Management Sdn. Bhd.
12.30 tengahari : Sesi Rumusan
1.00 tengahari : Makan Tengahari dan bersurai

Nota :

Urusan penginapan adalah di bawah tanggungan PBT masing-masing.

Hotel yang berdekatan untuk penginapan peserta adalah:
 • Hotel Shangri La Putrajaya: 03-8887 8888
 • Hotel Marriot Putrajaya: 03-8949 8888
 • Hotel Palm Garden, IOI Resort Putrajaya: 03-8943 2233
 • Hotel Equatorial Bangi: 03-8210 2222/8925 1111
 • Cyberview Lodge Resort & Spa Putrajaya: 03-8312 7000

 •  
 • Email this page
 • 1116