JataJKT 

ATUR CARA PROGRAM
PERSIDANGAN KESIHATAN PERSEKITARAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
TAHUN 2014

 

 

17 Jun 2014 (SELASA)

8.00 pagi-8.30 pagi

:

Pendaftaran Peserta

8.30 pagi-10.00 pagi

 

Majlis Perasmian oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

10.00 pagi-10.30 pagi

 

Minum pagi

SESI 1 : Kesihatan Persekitaran

10.30 pagi-11.30 pagi

:

Kertas Kerja 1 : Peranan PBT Dalam Merealisasikan Pelan Tindakan Kesihatan Alam Sekitar Kebangsaan (NEHAP) oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Kementerian Kesihatan Malaysia

11.30 pagi-12.30 tgh

:

Kertas Kerja 2 : River of Life oleh Jabatan Pengairan dan Saliran

12.30 tgh-1.00 tgh

:

Sesi Soal Jawab

1.00 tgh-2.30 tgh

:

Rehat

SESI 2 : Keselamatan Makanan

2.30 ptg-3.30 ptg

:

Kertas Kerja 3 : Operasi Basuh Premis Makanan oleh Majlis Perbandaran Kuantan

3.30 ptg-4.30 ptg

:

Kertas Kerja 4: Keracunan Makanan - Peranan PBT oleh Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia

4.30 ptg-5.00 ptg

:

Sesi Soal Jawab

18 Jun 2014 (RABU)

SESI 3 : Kawalan Penyakit Dan Vektor

9.00 pagi -10.00 pagi

:

Kertas Kerja 5 : Kawalan Makhluk Perosak Di WP Kuala Lumpur - Pengalaman DBKL oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

10.00 pagi -10.30 pagi

:

Minum Pagi

10.30 pagi - 11.30 pagi : Kertas Kerja 6 : Kawalan Denggi Di Kuching Utara oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara
11.30 pagi - 12.30 tgh : Kertas Kerja 7 : Tranformasi Kasihatan : Hala Tuju Baru Kawalan Denggi oleh Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia

12.30 tgh - 1.00 tgh

:

Sesi Soal Jawab

1.00 tgh - 2.30 ptg : Rehat

SESI 4 : Pengurusan Kesihatan Persekitaran

2.30 ptg -3.00 ptg

:

Kertas Kerja 8 : Pencemaran Pantai - Peranan PBT oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia
3.00 ptg - 3.30 ptg

:

Kertas Kerja 9 : ‘BESMAS’ (Bengkel Sejahtera dan Mesra Alam Sekitar) - Suatu Penarafan dan Pengiktirafan oleh Majlis Perbandaran Sepang
3.30 ptg - 4.00 ptg

:

Kertas Kerja 10 : Kesan Perubahan Iklim Kepada Kesihatan Persekitaran oleh UiTM
4.00 ptg - 4.30 ptg

:

Sesi Soal Jawab

4.30 ptg - 5.00 ptg

:

Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah Pertandingan Poster oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan

 
Prosiding Persidangan Kesihatan Persekitaran PBT 2014 boleh dimuat turun di sini.

 

  •  
  • Email this page
  • 2700