JataJKT 
Kalendar Aktiviti Jabatan Kerajaan Tempatan
 

Kalendar di atas adalah adalah betul pada masa paparan dan tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu daripada pihak webmaster.
Untuk pengesahan lanjut, sila rujuk pegawai bertanggungjawab bagi setiap bahagian di JKT di sini. 

  •  
  • Email this page
  • 3203