JataJKT 

 Kapsul ini dihasilkan bagi menerangkan secara ringkas mengenai pelaksanaan Pusat Setempat (One Stop Center : OSC) di PBT bagi mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan.

 

  •  
  • Email this page
  • 676