JataJKT 

PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2000


Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008
Jabatan Kerajaan Tempatan


 

Jabatan Kerajaan Tempatan telah mendapat sijil Sistem Pengurusan Kualiti mengikut keperluan standard MS ISO 9001:2000 pada 22 Mei 2008 dan pembaharuan ke MS ISO 9001:2008 pada 3 Julai 2010 dan 27 Mei 2011.

 

3 Proses Utama

 

1. Penggubalan Dasar dan Peruntukan Perundangan
2. Pengurusan Peruntukan dan Pemantauan Projek Pembangunan

3. Pengurusan Khidmat Nasihat Teknikal dan Bukan Teknikal

 

Dasar Kualiti

 

"Kami komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti bagi memastikan ia sesuai dan berkesan setiap masa selaras dengan visi dan misi Jabatan Kerajaan Tempatan. Kami juga komited untuk memenuhi semua objektif kualiti bagi memastikan ianya sentiasa sesuai dengan visi, misi dan objektif Jabatan"

 

Tarikh Pensijilan :

 

Tarikh Sijil Dikeluarkan : 9 Mei 2014
Tarikh Sah : 22 Mei 2014 - 21 Mei 2017

No. Persijilan : AR 4599

 

Sila lihat Sijil SIRIM QAS | IQNet


  •  
  • Email this page
  • 3534