JataJKT 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) 2013
19 - 21 Mei 2013
Klana Resort, Seremban, Negeri Sembilan

Ucaptama Ketua Setiausaha, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan
Pemenang Pertandingan Bahasa Kebangsaan

Pembentangan Kertas Kerja

Kertas Kerja 1
"Pelaksanaan Strategi Lautan Biru Negara (NBOS) : Kejiranan Indah"
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan
Kertas Kerja 2
"Cadangan Penuruan Kuasa oleh PBT kepada PPSPPA dalam Menguatkuasakan Larangan Pembuangan Sampah Kecil"
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan
Kertas Kerja 3
"Amalan Terbaik Pusat Perkhidmatan Setempat (OSSC) : Cabaran dan Masa Depan"
Malaysian Productivity Corporation
Kertas Kerja 4
"Rasuah dan Integriti : Isu dan Cabaran"
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Kertas Kerja 5
"Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh PBT"
Kementerian Kesihatan Malaysia
Kertas Kerja 6
"Inisiatif Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai ke arah Perbandaran Berinovasi"
Majlis Perbandaran Seremban
Kertas Kerja 7
"Program Pelaksanaan Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar-Luar Bandar Malaysia (MURNInets)"
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan
Kertas Kerja 8
"Malaysia Mesra Perniagaan : Memantapkan Urusan Permit Perniagaan melalui OSC 1Malaysia"
Malaysian Productivity Corporation
 

  •  
  • Email this page
  • 1762