SUK&PBT

Statistik Permohoan OSC

Mar 17, 2014 - STATISTIK PERMOHONAN OSC
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/22

Statistik OSC mengikut Negeri

Mar 17, 2014 - STATISTIK OSC MENGIKUT NEGERI
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/21

Senarai Pusat Setempat (OSC)

Mar 17, 2014 - SENARAI PUSAT SETEMPAT (OSC)
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/20

Senarai Datuk Bandar / Yang Di Pertua

Mar 17, 2014 - SENARAI DATUK BANDAR / YANG DIPERTUA
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/19

Senarai Modified PBT

Mar 17, 2014 - SENARAI 'MODIFIED' PBT </IFRAME
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/18

Senarai SUK Negeri

Mar 17, 2014 - SENARAI SUK NEGERI
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/17

Statistik PBT Mengikut Negeri

Mar 17, 2014 - STATISTIK PBT MENGIKUT NEGERI
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/16

Senarai PBT

Mar 17, 2014 - SENARAI NAMA DAN ALAMAT PBT  
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/15

Kategori PBT

Mar 17, 2014 - KATEGORI PBT Matriks Perbandingan Kategori PBT: Kriteria Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah Keterangan kawasan pusat pentadbiran sesebuah negeri bandar utama atau pusat pentadbiran sesebuah negeri ataupun daerah kawasan selain bandar utama Penduduk melebihi 500,000 orang melebihi 150,000 orang kurang 150,000 orang Pendapatan sumber kewangan yang mapan (fiscally sustainable) hasil tahunan tidak kurang dari RM100 juta mampu mengimbangkan perbelanjaan sumber kewangan yang mapan ...
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/12

Takrifan PBT

Mar 17, 2014 - TAKRIFAN PBT     Takrifan PBT dibuat berdasarkan 3 undang-undang PBT seperti berikut :-   i) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) - PBT di Semenanjung Malaysia   Seksyen 2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) mentakrifkan PBT sebagai Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah manakala bagi Wilayah Persekutuan, PBT ditakrifkan sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960.   ii) Local ...
Tags matched : SUK&PBT
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/8