Perkhidmatan Online

Statistik Capaian Perkhidmatan Online 2018

Feb 06, 2018 - STATISTIK CAPAIAN PERKHIDMATAN ONLINE 2018     Bil. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah 1. Portal ePBT - Semakan Aduan, Lesen, Sewa, Nilaian, Taksiran, Kompaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Portal ePBT - Permohonan Lesen, Sewaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Semakan Permohonan OSC 16,267 12,499 16,798 16,377 15,144 11,195             88,280 4. Portal - Maklum balas 0 0 0 1 0 0             1 5. ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/27

Statistik Capaian Perkhidmatan Online 2017

Jun 19, 2017 - STATISTIK CAPAIAN PERKHIDMATAN ONLINE 2017     Bil. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah 1. Portal ePBT - Semakan Aduan, Lesen, Sewa, Nilaian, Taksiran, Kompaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Portal ePBT - Permohonan Lesen, Sewaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Semakan Permohonan OSC 14,816 15,164 17,113 14,440 15,993 12,645 16,926 17,556 12,614 17,392 17,046 13,392 185,097 4. Portal - Maklum balas 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5. Portal - Aduan/ Pertanyaan ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/65

Statistik Capaian Perkhidmatan Online 2016

Feb 02, 2016 - STATISTIK CAPAIAN PERKHIDMATAN ONLINE 2016     Bil. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah 1. Portal ePBT - Semakan Aduan, Lesen, Sewa, Nilaian, Taksiran, Kompaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Portal ePBT - Permohonan Lesen, Sewaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Semakan Permohonan OSC 14,852 13,253 16,406 15,903 15,693 15,832 13,315 16,155 14,545 15,022 15,819 0 166,795 4. Portal - Maklum balas 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 9 5. Portal - Aduan/ Pertanyaan ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/381

Statistik Capaian Perkhidmatan Online 2015

Jan 07, 2015 - STATISTIK CAPAIAN PERKHIDMATAN ONLINE 2015     Bil. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah 1. Portal ePBT - Semakan Aduan, Lesen, Sewa, Nilaian, Taksiran, Kompaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Portal ePBT - Permohonan Lesen, Sewaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Semakan Permohonan OSC 12,610 10,793 14,839 14,640 13,330 14,436 13,028 14,120 13,547 13,977 14,604 13,807 163,731 4. Portal - Maklum balas 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 5. Portal - Aduan/ Pertanyaan ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/260

Statistik Capaian Perkhidmatan Online 2014

Mar 27, 2014 - STATISTIK CAPAIAN PERKHIDMATAN ONLINE 2014     Bil. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah 1. Portal ePBT - Semakan Aduan, Lesen, Sewa, Nilaian, Taksiran, Kompaun 5  4  3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 2. Portal ePBT - Permohonan Lesen, Sewaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Semakan Permohonan OSC 9,975  10,692 11,967 11,533 11,984 11,280 10,375 10,616 13,252 13,651 12,937 14,898 143,160 4. Portal - Maklum balas 3  2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 11 5. ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/175

Permohonan OSC

Mar 27, 2014 - Permohonan OSC     Nota : Untuk semakan lain, sila ke Portal OSC.  
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/169

Perkhidmatan Online

Mar 27, 2014 - Perkhidmatan Online     Perkhidmatan Umum           Portal OSC Permohonan OSC (Semakan status permohonan oleh Principal Submitting Person (PSP) iaitu golongan profesional seperti jurutera atau pelukis pelan sahaja) Capaian ke Sistem OSC Online Manual Pengguna   Portal eJKT (Untuk kegunaan SUK dan PBT sahaja) Maklumat Portal eJKT Manual Pengguna Portal eJKT Manual Sistem eProfil  (sub sistem dalam eJKT) Manual Sistem ePantau (sub sistem dalam eJKT) ...
Tags matched : Perkhidmatan Online
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/168