Pekeliling

Arkib Pekeliling

Mar 25, 2014 - GARIS PANDUAN DAN PEKELILING   Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan     Tahun 2017 1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2017 Mewajibkan Penggunaan Kaedah IBS Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pelan Bangunan Oleh PBT 2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2017 Garis Panduan Perancangan Chalet Atas Air 3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2017 Garis Panduan Perancangan Tempat Letak Kenderaan (TLK) 4 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2017 Pelan Tindakan Pengurusan Tandas Awam ...
Tags matched : pekeliling
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/145