Tender / Sebut Harga

Jadual dan iklan Tender X0141520101160003 (tutup 29/4/2016)

Apr 06, 2016 - Jadual dan iklan tender X0141520101160003 Muat turun fail pdf di sini.   muat turun fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/395

Jadual dan iklan sebutharga X0141520101160004 (tutup 11/5/2016)

Mar 14, 2016 - Jadual dan iklan tender X0141520101160004 Muat turun fail pdf di sini. Muat turun fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/386

Jadual dan iklan Sebut Harga X0141520101160002 (tutup 17/3/16)

Mar 08, 2016 - Iklan Sebutharga X0141520101160002 Muat turun fail pdf di sini. Muat turn fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/383

Tender / Sebut Harga

Mar 27, 2014 - Tender / Sebut Harga    Jadual dan iklan sebutharga X0141520101170003 bagi perkhidmatan penaiktarafan 33 unit server di Pihak Berkuasa Tempatan bagi pelaksanaan Sistem ePBT 2.0 untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 12/5/2017) Jadual dan iklan tender X0141520101170002 bagi perkhidmatan sewaan dan penyelenggaraan 20 unit server di PBT untuk Projek Sistem ePBT dan Sistem OSC Online bagi JKT, KPKT boleh dirujuk di sini. (tutup 7/4/2017) Jadual dan iklan sebutharga X0141520101170001 ...
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/170