Tender / Sebut Harga

Jadual dan iklan Tender X0141520101160003 (tutup 29/4/2016)

Apr 06, 2016 - Jadual dan iklan tender X0141520101160003 Muat turun fail pdf di sini.   muat turun fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/395

Jadual dan iklan sebutharga X0141520101160004 (tutup 11/5/2016)

Mar 14, 2016 - Jadual dan iklan tender X0141520101160004 Muat turun fail pdf di sini. Muat turun fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/386

Jadual dan iklan Sebut Harga X0141520101160002 (tutup 17/3/16)

Mar 08, 2016 - Iklan Sebutharga X0141520101160002 Muat turun fail pdf di sini. Muat turn fail pdf di sini.
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/383

Tender / Sebut Harga

Mar 27, 2014 - Tender / Sebut Harga   Jadual dan iklan sebutharga X0141520101170004 bagi pembaharuan lesen, perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan bagi server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 9/10/2017)  Jadual dan iklan sebutharga X0141520101170003 bagi perkhidmatan penaiktarafan 33 unit server di Pihak Berkuasa Tempatan bagi pelaksanaan Sistem ePBT 2.0 untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 12/5/2017) Jadual dan iklan tender X0141520101170002 bagi ...
Tags matched : tender&sebutharga
└http://jkt.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/170