Submitted by admin2 on Thu, 26/07/2018 - 11:35
Fungsi dan Peranan
BIL. SEKSYEN PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN SEKSYEN KEWANGAN DAN PEROLEHAN
1. Menguruskan hal-hal pentadbiran, perjawatan, latihan dan kebajikan pegawai/kakitangan  jabatan/PBT Menyelaras dan mengurus semua urusan pembelian barang-barang dan perkhidmatan jabatan
2. Menguruskan semua urusan perkhidmatan pegawai Menyelaras rekod-rekod pengurusan stor jabatan
3.   Menguruskan urusan Prestasi dan Naik Pangkat Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan dan perkara-perkara lain yang  bersangkutan dengannya.
4. Mengemaskini rekod-rekod aset, inventori dan fail jabatan Menguruskan bayaran gaji,  elaun, KWSP, bil-bil dan lain-lain
5. Urusan-urusan surat-menyurat/mel Menguruskan hal-hal kewangan Am, panjar wang runcit, waran tiket, permohonan pinjaman  kenderaan dan komputer
6. Pengurusan fail Menguruskan hal-ehwal berkaitan kewangan      pentadbiran pejabat di  PBT/Negeri
7. Bertanggungjawab terhadap perkara-perkara mengenai keselamatan pejabat  
8. Menguruskan majlis-majlis keraian di peringkat jabatan  
9. Penyenggaraan bangunan dan mesin