Submitted by admin on Wed, 26/02/2020 - 10:26

Mesyuarat JPPBT Bil. 1/2020 Zon Utara pada 24 Februari 2020

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

 1. Sustainable Development Goals (SDG) & Smart City
 2. Pelan Holistik Penguatkuasaan PATI
 3. Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus
 4. GP Pengurusan Kenderaan Terbiar
 5. GP Pengurusan Premis Cucian Kenderaan
 6. GP Kaedah Perolehan JMB, JMC

Disclaimer: Garis Panduan bagi item no. 3 hingga 6 yang merupakan kertas pertimbangan MNKT 75 boleh dirujuk di dalam Pekeliling MNKT 75.

Mesyuarat JPPBT Bil. 2/2020 Zon Timur pada 24 Ogos 2020

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

 1. Sustainable Development Goals (SDG) & Smart City
 2. Pelaksanaan SDG di PBT (Malaysia SDG Cities)
 3. Pelan Holistik Penguatkuasaan PATI
 4. Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus
 5. GP Pengurusan Kenderaan Terbiar
 6. GP Pengurusan Premis Cucian Kenderaan
 7. GP Kaedah Perolehan Pengurusan Berstrata
 8. Cadangan Kenaan Caj Lesen Premis Agensi Berstatus Perbadanan dan Syarikat GLC

Disclaimer: Garis Panduan bagi item no. 4 hingga 7 yang merupakan kertas pertimbangan MNKT 75 boleh dirujuk di dalam Pekeliling MNKT 75.