Bahagian Inspektorat

Tarikh Tajuk Dokumen Muat Turun Dokumen
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil.1/2021 Zon Selatan
09/08/2021 Cadangan Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) image
09/08/2021 Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan image
09/08/2021 Garis Panduan Sanitasi Dan Disinfeksi Kemudahan Awam Dan Premis Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan image
09/08/2021 Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ) image
     
     
PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP)
     
     
NOTA KURSUS