NOTIS HAKCIPTA

 

Hakcipta Portal Jabatan Kerajaan Tempatan dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Jabatan Kerajaan Temmpatan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Jabatan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Produk-produk lain, logo syarikat atau organisasi yang berdaftar di laman web tersebut dimiliki oleh syarikat atau organisasi dinyatakan.
JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
ARAS 25 - 29, NO. 51, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4,
62100 PUTRAJAYA, MALAYSIA
TEL : 603-8000 8000 / FAX :603-8891 3090
E-MAIL : jkt

Hakcipta Terpelihara (c) 2014 Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)