Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam

 
 
Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Kesihatan Persekitaran, JKT akan mengadakan Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam untuk Tahun 2012 bermula pada 29 Februari hingga 30 April 2012 dan akan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 
Bersama-sama ini, disertakan Manual,  Borang dan Laporan Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam Tahun 2012 untuk digunapakai oleh PBT.