Bil. Senarai Borang
1. Borang A - SURAT AKUAN OLEH PENJAWAT AWAM YANG TERLIBAT DALAM PEROLEHAN
2. Borang B - SURAT AKUAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA BERKAITAN PEROLEHAN
3. Borang C - SURAT AKUAN SELESAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA BERKAITAN PEROLEHAN
4. Borang D - SURAT AKUAN AHLI LEMBAGA/JAWATANKUASA
PEROLEHAN
5. Borang E - SURAT AKUAN SELESAI TUGAS AHLI
LEMBAGA/JAWATANKUASA BERKAITAN PEROLEHAN
6. Borang F - SURAT AKUAN PEMBIDA
7. Borang G - SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
8. Borang H - KLAUSA PENCEGAHAN RASUAH DALAM DOKUMEN PEROLEHAN KERAJAAN
9. Borang I -
SURAT AKUAN KEPENTINGAN PERUNDING
10. Borang III - SURAT AKUAN OLEH PENJAWAT AWAM YANG TERLIBAT DALAM PEROLEHAN
11. Borang J -
SURAT AKUAN PERUNDING YANG DILANTIK