[EN] ICT Projects

ICT Projects
 

 
image
Sistem ePBT
- Maklumat Lanjut -
[Untuk kegunaan
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sahaja]
 
image
OSC Online
- Maklumat Lanjut -
- Manual Pengguna -
image
Portal OSC
- Manual Pengguna -
image
Portal eJKT
- Maklumat Lanjut -
- Manual Pengguna -
 Manual Sistem eProfil (sub sistem dalam eJKT)
Manual Sistem ePantau (sub sistem dalam eJKT)
Manual Sistem eMohon (sub sistem dalam eJKT)
 
image
Live Streaming Mesyuarat Penuh PBT
 
itegurAplikasi Mobile i-Tegur
image
Portal ePBT Online
 

pbtpay

Portal PBTPay