Technical Agency Circulars For Development Plan Submisson Approval

Department of Mineral and Geoscience Malaysia (JMG)
  • Garis Panduan Ulasan Cadangan Pemajuan Untuk Pusat Setempat Pihak Berkuasa Tempatan (OSC) (JMG.GP.08). Garis panduan ini boleh dirujuk dan diperolehi dari Ibu Pejabat JMG Malaysia atau di Pejabat-pejabat JMG Negeri.
Solid Waste And Public Cleansing Management Corporation (SWCorp)
  • Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pembangunan Baru. Garis panduan ini boleh diperolehi dari Ibu Pejabat SWCorp, Cyberjaya.
Public Works Department (JKR)
  • Garis Panduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan ATL 3/2011 (JKR 21300-0028-12). Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Cawangan Pengurusan Perolehan Harta (CPPH), Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya.
PLANMalaysia
  • Semua garis panduan berkaitan PLANMalaysia boleh dirujuk dari Laman Web Rasmi PLANMalaysia.
Malaysian Highway Authority (LLM)
  • Garis Panduan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya. Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Lembaga Lebuhraya Malaysia.
Department of the Director General of Lands and Mines (JKPTG)
  • Sila Rujuk Garis Panduan / Pekeliling JKPTG