Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 4 Mac 2021 - 18 Mac 2021.

Tarikh