Ucapan Amanat Tahun Baharu 2022 oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan

Teks Ucapan Amanat Tahun Baharu Ketua Pengarah Sempena Perhimpunan Bulanan Jabatan Kerajaan Tempatan boleh dirujuk dan dimuat turun di sini.

Tarikh