PENGUMUMAN

 

 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina boleh dirujuk di sini (SOP dikemaskini).  Surat Edaran SOP jua boleh dirujuk di sini . 

   

 

Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2021 Zon Selatan pada 9 Ogos 2021 boleh dimuat turun di sini. 

   

 

Prosedur Permohonan Pemajuan Menara Atau Struktur Komunikasi boleh dirujuk di sini. 

   

 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Pusat Setempat (OSC) PBT Bagi Menjalankan Operasi Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Ketiga (PKP 3.0) Dan Pasca PKP 3.0 boleh dirujuk di sini. 

   

 

Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 boleh dirujuk disini versi Melayu, versi English. 

   

 

Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 4 Mac 2021 - 18 Mac 2021. 

   

 

Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan sebagai usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk maklumat lanjut berhubung program ini, boleh melayari pautan https://www.vaksincovid.gov.my/ di sini. 

   

 

Unit Komunikasi Korporat (UKK) KPKT sedang menjalankan Kajian Pemahaman Warga dan Masyarakat ke atas Dasar-Dasar di bawah KPKT . Semua warga dan para pelanggan JKT adalah dijemput untuk menjawab kajian ini klik di sini. 

   

 

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020-2024 Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT boleh dirujuk di sini. 

   
 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi perkhidmatan KPKT (kemaskini 18 Januari 2021) di sini. Dapatkan SOP dan Soalan Lazim (FAQ'S) berkaitan KPKT menerusi Laman Web Rasmi KPKT di pautan www.kpkt.gov.my  

   

 

Ucapan Tahun Baharu 2021 oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan boleh dirujuk di sini. 

   
  Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 18 Disember 2020 - 1 Januari 2021. 
   

 

Pindaan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] Salinan Warta Kerajaan Persekutuan boleh dimuat turun di sini. Salinan lengkap Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588] boleh diperolehi daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad di pautan https://www.pnmb2u.com . 

   

 

Slaid pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2020 Zon Timur di Paya Bunga Hotel, Kuala Terengganu pada 24 Ogos 2020 boleh dimuat turun di sini. 

   
 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Pendaftaran Pengusaha Dan Penghantar Makanan Jualan Secara Dalam Talian Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di sini. 

   
 

Slaid pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2020 Zon Utara pada 24 Februari 2020 boleh dimuat turun di sini. 

   
  Hebahan Pertandingan Pidato Habitat 2019 sempena Hari Habitat Sedunia Peringkat Malaysia Tahun 2019 boleh dimuat turun di sini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 1 Oktober 2019. 
   
  Pengumuman Keputusan Pertandingan Mencipta Logo OSC 3 Plus Online boleh dimuat turun di sini 
   
  Slaid pembentangan Konvensyen Pemerkasaan PBT 2018 boleh dimuat turun di sini.
   
  Pemakluman perlanjutan perkhidmatan Contract for Service di bawah pakej rangsangan ekonomi kedua di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2018 boleh dirujuk di sini.
   
  Garis Panduan Pengurusan Bazar Ramadhan boleh dirujuk di sini.
   
  Senarai pegawai bertanggungjawab bagi Projek CCTV Fasa 2 (2016 - 2021) boleh dirujuk di sini.
   
  Unit Integriti telah mewujudkan Borang Aduan Integriti Secara Dalam Talian bagi memudahkan tuan/puan sekiranya mempunyai maklumat dan bukti salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi oleh warga JKT dalam menjalankan tugas rasmi boleh dirujuk di sini. 

 

   
       
Sun, 19/09/2021 - 13:51
PEKELILING

Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 

  Tahun 2021
1

Pekeliling KSU KPKT Bil. 1/2021 Prosedur Permohonan bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek

Rujukan berkaitan:

 

i.  SOP Permohonan Permit Sementara Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina; dan 

ii  Surat Edaran Mohon Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina

2 Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2021 Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
3 Pekeliling KSU KPKT Bil. 3/2021 Prosedur Permohonan Pemajuan Menara atau Struktur Komunikasi
4 Pekeliling KSU KPKT Bil. 4/2021 Garis Panduan Pengurusan Cerun di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
5 Pekeliling KSU KPKT Bil. 5/2021 Garis Panduan Sanitasi dan Disinfeksi Kemudahan Awam dan Premis di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
6 Pekeliling KSU KPKT Bil. 6/2021 Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters – CLQ)
   
  Tahun 2020
1 Pekeliling KSU KPKT. Bil 1/2020 Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus di Semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Semenanjung Malaysia
2 Pekeliling KSU KPKT. Bil 2/2020 Garis Panduan Pengurusan Kenderaan Terbiar di Kawasan Operasi PBT
3 Pekeliling KSU KPKT. Bil 3/2020 Garis Panduan Pengurusan Premis Cucian Kenderaan di Kawasan PBT
4 Pekeliling KSU KPKT. Bil 4/2020 Garis Panduan Kaedah Perolehan Pihak Pengurusan Bangunan Berstrata
5 Pindaan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Akta 133].  Salinan lengkap Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588] boleh diperolehi daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad di pautan https://www.pnmb2u.com
   
  Tahun 2019
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2019 Garis Panduan Pengurusan dan Penyenggaraan Kolam Renang Awam di Kawasan PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2019 Garis Panduan Pemantauan Kualiti Air Kolam Renang
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2019 Garis Panduan Pengurusan Pasar Malam/Pasar Harian/Pasar Tani di Kawasan PBT
4 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2019 Garis Panduan Kawalan Nyamuk di Kawasan PBT
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2019 Pelan Tindakan Aksesibiliti Orang Kurang Upaya di Bawah Aspek Persekitaran Fizikal bagi Panduan Pelaksanaan oleh PBT
   
  Tahun 2018
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2018 Garis Panduan Pemasangan Perangkap Minyak Di Premis Makanan Di Kawasan PBT
  Garis Panduan Pemasangan Perangkap Minyak Di Premis Makanan Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2018 Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan): Lampiran
  Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan)
   
  Tahun 2017
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2017 Mewajibkan Penggunaan Kaedah IBS Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pelan Bangunan Oleh PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2017 Garis Panduan Perancangan Chalet Atas Air
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2017 Garis Panduan Perancangan Tempat Letak Kenderaan (TLK)
4 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2017 Pelan Tindakan Pengurusan Tandas Awam Kebangsaan bersama Manual Pembersihan Tandas Awam
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2017 Garis Panduan Kawalan Tikus di PBT
6 Pekeliling KSU KPKT Bil 6/2017 Garis Panduan Amalan Baik Pengurusan Bahan Kimia di PBT
7 Pekeliling KSU KPKT Bil 7/2017 Garis Panduan Penubuhan Tadika dan Taska - Syarat-syarat Penubuhan di Bangunan Bertingkat
   
  Tahun 2016
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2016 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan
2 Garis Panduan Pengurusan Bazar Ramadhan edisi Kedua (2016)
   
  Tahun 2015
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2015 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-pulau dan Taman Laut.
2 Senarai Semak Kemudahan Akses Berdasarkan Rekabentuk Sejagat MS1184:2014
   
  Tahun 2014
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2014 Garis Panduan Pusat Penyembelihan Ayam, Itik dan lain-lain Unggas di Kawasan PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2014 Garis Panduan Sistem Penggredan Premis Makanan di Kawasan PBT
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2014 Garis Panduan Penubuhan Jawatankuasa Perwakilan Penduduk dalam Kawasan PBT
4 Surat Arahan 29 Mei 2014 - Pemakaian OSC 3.0 kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2014 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat
6 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2014 Tatacara Operasi Piawai (SOP) Penangkapan dan Pelupusan Anjing Terbiar di Kawasan PBT
7 Undang-undang Kecil (UUK) Spa 2014
8 Pekeliling KSU KPKT Bil 6/2014 Garis Panduan Perancangan Lorong Belakang
9 Pekeliling KSU KPKT Bil 7/2014 Garis Panduan Pelaksanaan Pengukuran ke atas Jajaran Utiliti Bawah Tanah Semasa Pemasangan
10 Pekeliling KSU KPKT Bil 8/2014 Garis Panduan Perancangan Perumahan
   
  Tahun 2013
1. Garis Panduan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan 2013
   
  Tahun 2012
1.

Bil 4 Tahun 2012 :  Garis Panduan Larangan Penjualan Makanan Dan Minuman Di Luar Pagar Sekolah

 
2. Bil 3 Tahun 2012 :  Garis Panduan Star Rating Kebersihan Tandas Kegunaan Awam di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
   
3.

Bil 2 Tahun 2012 :  Garis Panduan Penubuhan Tadika Dan Taska

 
4. Bil 1 Tahun 2012 :  Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield
 

 

  Tahun 2011
1. Bil 7 Tahun 2011 : Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design)
 
   
2. Bil 6 Tahun 2011 : Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan Dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
   
3. Bil 5 Tahun 2011 : Pengklasifikasian Perkhidmatan SPA Dan Urutan Refleksologi
 
   
4. Bil. 4 Tahun 2011 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Dalaman Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 
   
5. Bil. 3 Tahun 2011 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran (Edisi Ke-2)
 
   
6. Bil. 2 Tahun 2011 : Template ISO Proses - Proses Utama OSC Versi MS ISO 9001:2008
 
   
7. Bil. 1 Tahun 2011 : Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit (1GP)
 
 • Muka Depan

  

  Tahun 2010
1. Bil. 3 Tahun 2010 : Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran Di Malaysia (Pindaan) 2010
 
   
2. Bil. 2 Tahun 2010 : Indikator Baru Sistem Star Rating Pihak Berkuasa Tempatan (SSR-PBT)
 
   
3. Bil. 1 Tahun 2010 : Garis Panduan Perancangan Gated Community And Guarded Neighbourhood
 

 

  Tahun 2009 
1. Bil. 7 Tahun 2009 : Penambahbaikan Urusan Rundingan Bagi Projek Pembangunan Jabatan Kerja Raya (JKR)
 
   
2. Bil 6 : Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi
 
 • Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi
 • Lampiran 2
   
3. Bil. 5 Tahun 2009 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)
 
   
4. Bil. 4 Tahun 2009 : Penyerahan Penyata Kewangan Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Kepada Jabatan Audit Negara ( DIBATALKAN - Surat Pembatalan )
   
5. Bil. 3 Tahun 2009 : Garis Panduan Penyidaian Kain di Kediaman Berbilang Tempat 
 
   
6. Bil. 2 Tahun 2009 : Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar
 
   
7. Bil. 1 Tahun 2009 : Kursus Latihan Asas Kebersihan Pengendali dan Penjaja Makanan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

 

  Tahun 2008
1. Bil. 7 Tahun 2008 : Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 Bagi Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat (One Stop Centre).
 
   
2. Bil. 6 Tahun 2008 : Penambahbaikan Pelaksanaan Pusat setempat (OSC). 
   
3. Bil. 5 Tahun 2008 : Pelaksanaan Program Bumi Hijau Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
4. Bil. 4 Tahun 2008 : Kriteria Baru Naik Taraf Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
5. Bil. 3 Tahun 2008 : Pengeluaran Permit Perniagaan Kecil Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
6. Bil. 2 Tahun 2008 : Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan dan Lesen Komposit Hotel.
   
7. Bil. 1 Tahun 2008 : Pelaksanaan Sistem Star Rating Pihak Berkuasa Tempatan.
 

 

  Tahun 2007
1. Bil. 3 Tahun 2007 : Garis Panduan Bagi Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan Oleh Para Profesional.
   
2. Bil. 2 Tahun 2007 : Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Pusat Setempat Memproses Cadangan Pemajuan.
 
   
3. Bil. 1 Tahun 2007 : Garis Panduan Penambahbaikan Sistem Penyampaian Prosedur dan Proses Cadangan Pemajuan.
 

 

  Tahun 2002 ke bawah
1. PEKELILING/ARAHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (Tahun 1999, 2000 dan 2002).
  KANDUNGAN
 1. ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI:
  1. ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN
  2. DASAR AWAM
  3. GERAN DAN KEWANGAN
  4. KERJA TANAH/AWAM
  5. KESELAMATAN
 2. ARAHAN/KEPUTUSAN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN
 3.  PEKELILING AM
  1. ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN
  2. DASAR/AM
  3. GERAN DAN KEWANGAN
  4. KERJA TANAH/AWAM
  5. KESELAMATAN
   
2. PERATURAN MEMBINA BANGUNAN - BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 1999.
   
3. PERATURAN MEMBINA BANGUNAN - BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 1995.
Sun, 19/09/2021 - 18:31
TENDER & SEBUTHARGA

bullet  Keputusan Sebut Harga Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

 • Sebut Harga QT210000000030375 Sebut Harga Perkhidmatan Menaik Taraf Perisian Portal Rasmi Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
 • Sebut Harga QT210000000030382 Sebut Harga Perkhidmatan Pelaksanaan JKT Gateway

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Perlaksanaan JKT Gateway; QT210000000030382 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 26/08/2021 dan Tarikh Tutup: 02/09/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Menaik Taraf Perisian Portal Rasmi Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT); QT210000000030375 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 25/08/2021 dan Tarikh Tutup: 01/09/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Tender Penyelenggaraan Sistem OSC 3.0 Plus Online; QT210000000010959 boleh rujuk di sini.

bullet  Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000020546 boleh rujuk di sini.

bullet  Jadual Tender Kerja bagi Projek Pembangunan Pekan Sentral, Pekan, Pahang; No. Tender X4352010121002 boleh rujuk di sini.

bullet  Jadual Tender Kerja bagi Projek Membina Bangunan Pasar Baru di Pasar Siti Hajar, Pasir Puteh, Kelantan; No. Tender X4352010121001 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000020546 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 08/06/2021 dan Tarikh Tutup: 18/06/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Tahun 2021; QT210000000010952 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Tender Penyelenggaraan Sistem OSC 3.0 Plus Online; QT210000000010959 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 19/04/2021 dan Tarikh Tutup: 10/05/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000010964 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 15/04/2021 dan Tarikh Tutup: 22/04/2021 12:00 PM)
Kemaskini: Sebut Harga QT210000000010964 tiada pembekal berjaya.

bullet  Iklan Sebut Harga Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Tahun 2021; QT210000000010952 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 15/04/2021 dan Tarikh Tutup: 22/04/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga 'B' Perkhidmatan Sewaan Dan Penyelenggaraan "Water Dispenser"; QT210000000008915 boleh rujuk di sini.

bullet  Keputusan Tender Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

 • Tender QT210000000001775 Tender Penyelenggaraan ePBT 2.0
 • Tender QT210000000001777 Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan PBTPay
 • Tender QT210000000001779 Tender Menaik Taraf Local Area Network (LAN) Di PBT

bullet  Keputusan Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000005647 boleh rujuk di sini (Dikemaskini).

bullet  Iklan Sebut Harga 'B' Perkhidmatan Sewaan Dan Penyelenggaraan "Water Dispenser"; QT210000000008915 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 12/03/2021 dan Tarikh Tutup: 17/03/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000005150 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Semula Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000005647 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 02/03/2021 dan Tarikh Tutup: 09/03/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000005150 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 16/02/2021 dan Tarikh Tutup: 23/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000003341 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 05/02/2021 dan Tarikh Tutup: 15/02/2021 12:00 PM) Kemaskini: Sebut Harga QT210000000003341 ini dibatalkan.

bullet  Keputusan Sebut Harga Bekalan bagi Perolehan Peralatan Dan Perisian ICT JKT; QT210000000000360 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000001787 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 29/01/2021 dan Tarikh Tutup: 05/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Penyelenggaraan ePBT 2.0; QT210000000001775 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan PBTPay; QT210000000001777 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Menaik Taraf Local Area Network (LAN) Di PBT; QT210000000001779 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Bekalan bagi Perolehan Peralatan Dan Perisian ICT JKT; QT210000000000360 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 13/01/2021 dan Tarikh Tutup: 21/01/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Membekal, Memasang, Menguji Terima dan Menyenggara Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV) secara sewaan di 25 Pihak Berkuasa Tempatan; X4352010120004 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 07/01/2021 dan Tarikh Tutup: 08/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Menaik Taraf Pasar Taiping, Perak; X4352010120003 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 20/08/2020 dan Tarikh Tutup: 18/09/2020 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga QT200000000020041 bagi Penyelenggaraan Penambahbaikan PBTPay, boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perolehan Kit Pencegahan Demam Denggi Tahun 2020;QT200000000021322 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 30/06/2020 dan Tarikh Tutup: 06/07/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Membina Pasar Baru Di Jalan Binjai, Kota Bharu, Kelantan; X4352010120002 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 30/06/2020 dan Tarikh Tutup: 28/07/2020 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017806, dan Sebut harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) DI Pusat Data Sektor Awam (PDSA) QT200000000017808 boleh rujuk di sini

bullet  Iklan Tender Perkhidmatan bagi PERKHIDMATAN PELUASAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE; QT200000000020836 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 29/06/2020 dan Tarikh Tutup: 20/07/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan bagi SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PENAMBAHBAIKAN PBTPAY;QT200000000020041 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 26/06/2020 dan Tarikh Tutup: 03/07/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Tender Kerja bagi Projek Membina Semula Tapak Tamu Putatan, Sabah; X4352010120001 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 18/06/2020 dan Tarikh Tutup: 16/07/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017808 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/06/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017806 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/06/2020 12:00 PM

bullet Iklan Sebut Harga Bekalan bagi SEBUT HARGA PEROLEHAN KIT PENCEGAHAN DEMAM DENGGI TAHUN 2020; QT200000000018112 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 11/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 16/06/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000009056 Penyelenggaraan Portal OSC boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 22/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000011679 bagi Perolehan Bekalan Toner Untuk Jabatan Kerajaan Tempatan Tahun 2020 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 19/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000014826 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 19/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM

bullet Iklan Sebut Harga bagi PENYELENGGARAAN PORTAL PBT QT200000000007021 boleh rujuk di sini. (Tarikh Iklan: 12/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/05/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Bekalan bagi PENYELENGGARAAN SISTEM eKG BARU QT200000000006918 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000009739 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Osc 3.0 Plus Online boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 18/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000006314 bagi Tender Perolehan Bekalan Alat Tulis bagi Tempoh Enam (6) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000006314 bagi Tender Perolehan Bekalan Alat Tulis bagi Tempoh Enam (6) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000008032 bagi Tender Perkhidmatan Notifikasi SMS PBTPay bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT190000000071759 bagi Tender Sewaan Sembilan (9) Unit Mesin Penyalin bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Iklan Tender X0141520101190003 bagi Menaiktaraf Dan Merekabentuk Semula Pasar Awam Putatan, Sabah boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 23/12/2019 (Isnin), 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000069313 bagi Tujuan Lawatan Panel Penilaian bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh rujuk di sini

bullet Iklan sebut harga QT190000000070909 bagi Alat Ganti Server Dan Perkakasan Sistem ePBT Di Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan boleh rujuk di sini. (Tarikh Tutup 11/10/2019 (Jumaat), 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan Tender Majlis Daerah Kuala Langat boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 24/10/2019 (Khamis), 12.00 Tengah Hari):

 • Tender MDKL/JK/T: 06/2019 Menggantikan Lampu Jenis LED Di Jalan-jalan Kawasan Industri Telok Panglima Garang, Kompleks Perabot Olak Lempit, Jalan Sungai Buaya & Pekan Tanjung Sepat, MD Kuala Langat
 • Tender MDKL/JK/T: 07/2019 Menggantikan Lampu Jenis LED di Jalan Sultan Abdul Samad, Jalan Sultan Alam Shah, Jalan Persiaran Majlis, Jalan Bunga Pekan 1-5, Jalan Rakyat, Jalan Cempaka, Jalan Suasa & Kawasan Industri Banting, MD Kuala Langat
 • Tender MDKL/JK/T: 08/2019 Menurap Semula Dataran Kejat, Membina Tapak Pusat Jualan Hasil Laut & Memasang Lampu Highmast Di Pantai Kelanang, MD Kuala Langat

bullet Iklan sebut harga QT190000000069313 bagi Bekalan Bagi Tujuan Lawatan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya Dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 01/10/2019 (Selasa), 12.00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000059617 bagi Pembaharuan Lesen, Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Sokongan bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor boleh dirujuk di sini

bullet Iklan sebut harga QT190000000065674 bagi Perkhidmatan Percetakan Buku Manual OSC 3.0 Plus boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 10/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000065538 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem OSC Online Tahun 2019 boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 05/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000059617 bagi Pembaharuan Lesen, Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) boleh dirujuk di sini. (Tarikh Taklimat 28/08/2019, 10.00 Pagi dan Tarikh Tutup 04/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000063696 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem OSC Online Tahun 2019 boleh dirujuk di sini. (Tarikh Taklimat 22/08/2019, 10.30 Pagi dan Tarikh Tutup 29/08/2019, 12.00 Tengah Hari). Kemaskini: Sebut harga ini dibatalkan.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000050924 bagi Bekalan Bagi Tujuan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000050830 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan Tender [JBPR/BIKE/JH] bagi Cadangan Membina Struktur Bumbung bagi Laluan Basikal di Jambatan Harapan, Pulau Pinang boleh dirujuk di sini. (tutup 23/08/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan Tender MDCH : 01/2019 bagi Cadangan Menyiapkan Baki Kerja bagi Pembinaan Pusat Perniagaan di Mukim Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur (Tender Semula) boleh dirujuk di sini. (tutup 07/08/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000047215 bagi Perolehan Bekalan Toner untuk Jabatan Kerajaan Tempatan(JKT) boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan tender MPS/103/TENDER (01) 2019 bagi Menaiktaraf Taman Malaysia Dan Kawasan Taman Awam Jalan Keliling, Majlis Perbandaran Seremban, Seremban, Negeri Sembilan boleh dirujuk di sini. (tutup 25/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender MDPH 01/2019 bagi Penyusunan Semula Gerai-gerai Setinggan di Dalam Kawasan Majlis Daerah Pengkalan Hulu, Fasa 2, M.D. Pengkalan Hulu, Perak Darul Ridzuan boleh dirujuk di sini. (tutup 16/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender X0141520101190001 bagi Pemasangan Lampu Jalan Jenis Light Emitting Diode (LED) Di Kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Selangor boleh dirujuk di sini. (tutup 23/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000050924 bagi Tujuan Panel Penilaian bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini (tutup 27/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000050830 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya boleh dirujuk di sini (tutup 25/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000049444 bagi Perolehan perkhidmatan pembelian lesen pangkalan data MySQL Enterprise boleh dirujuk di sini.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000048497 bagi Bekalan mesin penebuk lubang boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT190000000049444 bagi Perkhidmatan Pembelian Lesen Pangkalan Data MySQL Enterprise boleh dirujuk di sini (tutup 24/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000045475 bagi Perolehan Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT190000000047215 bagi Perolehan Bekalan Toner untuk  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Bagi Tahun 2019 boleh dirujuk di sini (tutup 23/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000048497 bagi Bekalan Penebuk Lubang boleh dirujuk di sini (tutup 16/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender X0141520101190002 bagi Membekal, Memasang, Mengujiterima, Menyenggara dan Memantau Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) di Majlis Perbandaran Ampang Jaya boleh dirujuk di sini. (tutup 10/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000045475 bagi Penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh dirujuk di sini (tutup 16/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000044296 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data sektor Awam (PDSA) boleh dirujuk di sini (tutup 18/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000044968 bagi Perolehan Bekalan Bagi Tujuan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT (tutup 19/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000036575 bagi Perolehan Bekalan Alat Tulis Untuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bagi Tahun 2019 boleh dirujuk di sini (tutup 28/02/2019, 12:00 Tengah Hari). 

bullet Keputusan sebut harga QT180000000025247 bagi Perolehan Bekalan Peralatan Bagi Menambah Baik Konti Radio Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT180000000025247 bagi Perolehan Bekalan Peralatan Bagi Menambah Baik Konti Radio Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini. (tutup 25/10/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000013481 bagi perkhidmatan pembaharuan lesen, perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan (perisian/perkakasan) bagi server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), JKT di pusat data sektor awam (PDSA) boleh dirujuk di sini. (tutup 1/8/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000011557 bagi perkhidmatan percetakan barang promosi kesihatan persekitaran, JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 3/7/2018)

bullet Iklan Sebut harga QT180000000009719 bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji dan Mentauliah Perkakasan komputer Riba, LCD Projektor, Peralatan Multimedia dan Peralatan Konti Radio Streaming secara sewaan untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 30/5/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000008320 bagi perkhidmatan membekal, memasang, menguji dan mentauliah perkakasan komputer riba, LCD projektor, peralatan multimedia dan peralatan konti radio streaming secara sewaan untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 30/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000005312 bagi perkhidmatan percetakan barang promosi Kesihatan Persekitaran JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 26/4/2017)

bullet Iklan sebut harga QT180000000007392 bagi perkhidmatan penyelenggaraan Sistem OSC Online boleh dirujuk di sini. (tutup 17/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000007387 bagi perkhidmatan penyelenggaraan Portal ePBT Online - Intergrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesanan Nasional boleh dirujuk di sini. (tutup 17/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000005314 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Portal ePBT Online - Integrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesenan Nasional boleh dirujuk di sini. (tutup 29/3/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000004565 bagi bekalan alat tulis untuk KPKT tahun 2018 boleh dirujuk di sini. (tutup 23/3/2018)

bullet Iklan tender X0141520101180001 bagi penyelenggaraan dan pembaikan kecil sistem pemantauan kamera litar tertutup (CCTV) sedia ada di lima (5) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. (tutup 26/03/2018)

Tue, 21/09/2021 - 16:54
BERITA SEMASA
  Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020-2024 Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT boleh dirujuk di sini.
   
  Pemakluman pelanjutan perkhidmatan Contract for Service di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua di Kementerian/Jabatan Persekutuan tahun 2018 boleh dirujuk di sini.
   
  Projek CCTV Fasa 1 telah tamat perkhidmatan sewaan pada 31 Mac 2016 yang lalu dan Projek CCTV Fasa 2 telah siap sepenuh pemasangannya pada bulan Mac 2016 dan operasi perkhidmatan sewaan selama 5 tahun akan berakhir pada 4 April 2021.

Senarai Nama Pegawai Untuk Dihubungi Bagi Projek CCTV Fasa 2, Taburan CCTV Fasa 2 dan Taburan CCTV Seluruh Negara Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Secara Sewaan selama 5 tahun (2016 - 2021) boleh didapati disini. (dikemaskini 22 Julai 2016)
Tue, 23/02/2021 - 12:32
[BM] Slider Carousel Fri, 01/10/2021 - 11:02

BERITA SEMASA

Submitted by admin on Fri, 27/07/2018 - 12:16
  Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020-2024 Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT boleh dirujuk di sini.
   
  Pemakluman pelanjutan perkhidmatan Contract for Service di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua di Kementerian/Jabatan Persekutuan tahun 2018 boleh dirujuk di sini.
   
  Projek CCTV Fasa 1 telah tamat perkhidmatan sewaan pada 31 Mac 2016 yang lalu dan Projek CCTV Fasa 2 telah siap sepenuh pemasangannya pada bulan Mac 2016 dan operasi perkhidmatan sewaan selama 5 tahun akan berakhir pada 4 April 2021.

Senarai Nama Pegawai Untuk Dihubungi Bagi Projek CCTV Fasa 2, Taburan CCTV Fasa 2 dan Taburan CCTV Seluruh Negara Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Secara Sewaan selama 5 tahun (2016 - 2021) boleh didapati disini. (dikemaskini 22 Julai 2016)

TENDER & SEBUTHARGA

Submitted by admin on Fri, 27/07/2018 - 12:15

bullet  Keputusan Sebut Harga Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

 • Sebut Harga QT210000000030375 Sebut Harga Perkhidmatan Menaik Taraf Perisian Portal Rasmi Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
 • Sebut Harga QT210000000030382 Sebut Harga Perkhidmatan Pelaksanaan JKT Gateway

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Perlaksanaan JKT Gateway; QT210000000030382 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 26/08/2021 dan Tarikh Tutup: 02/09/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Menaik Taraf Perisian Portal Rasmi Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT); QT210000000030375 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 25/08/2021 dan Tarikh Tutup: 01/09/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Tender Penyelenggaraan Sistem OSC 3.0 Plus Online; QT210000000010959 boleh rujuk di sini.

bullet  Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000020546 boleh rujuk di sini.

bullet  Jadual Tender Kerja bagi Projek Pembangunan Pekan Sentral, Pekan, Pahang; No. Tender X4352010121002 boleh rujuk di sini.

bullet  Jadual Tender Kerja bagi Projek Membina Bangunan Pasar Baru di Pasar Siti Hajar, Pasir Puteh, Kelantan; No. Tender X4352010121001 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000020546 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 08/06/2021 dan Tarikh Tutup: 18/06/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Tahun 2021; QT210000000010952 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Tender Penyelenggaraan Sistem OSC 3.0 Plus Online; QT210000000010959 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 19/04/2021 dan Tarikh Tutup: 10/05/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian ICT; QT210000000010964 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 15/04/2021 dan Tarikh Tutup: 22/04/2021 12:00 PM)
Kemaskini: Sebut Harga QT210000000010964 tiada pembekal berjaya.

bullet  Iklan Sebut Harga Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Tahun 2021; QT210000000010952 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 15/04/2021 dan Tarikh Tutup: 22/04/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga 'B' Perkhidmatan Sewaan Dan Penyelenggaraan "Water Dispenser"; QT210000000008915 boleh rujuk di sini.

bullet  Keputusan Tender Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

 • Tender QT210000000001775 Tender Penyelenggaraan ePBT 2.0
 • Tender QT210000000001777 Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan PBTPay
 • Tender QT210000000001779 Tender Menaik Taraf Local Area Network (LAN) Di PBT

bullet  Keputusan Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000005647 boleh rujuk di sini (Dikemaskini).

bullet  Iklan Sebut Harga 'B' Perkhidmatan Sewaan Dan Penyelenggaraan "Water Dispenser"; QT210000000008915 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 12/03/2021 dan Tarikh Tutup: 17/03/2021 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000005150 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Semula Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000005647 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 02/03/2021 dan Tarikh Tutup: 09/03/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000005150 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 16/02/2021 dan Tarikh Tutup: 23/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Migrasi Sistem-Sistem JKT Ke Pusat Hosting Kerajaan; QT210000000003341 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 05/02/2021 dan Tarikh Tutup: 15/02/2021 12:00 PM) Kemaskini: Sebut Harga QT210000000003341 ini dibatalkan.

bullet  Keputusan Sebut Harga Bekalan bagi Perolehan Peralatan Dan Perisian ICT JKT; QT210000000000360 boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perolehan Bekalan Alat Tulis Bagi Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Tahun 2021; QT210000000001787 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 29/01/2021 dan Tarikh Tutup: 05/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Penyelenggaraan ePBT 2.0; QT210000000001775 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan PBTPay; QT210000000001777 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Menaik Taraf Local Area Network (LAN) Di PBT; QT210000000001779 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 27/01/2021 dan Tarikh Tutup: 17/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Bekalan bagi Perolehan Peralatan Dan Perisian ICT JKT; QT210000000000360 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 13/01/2021 dan Tarikh Tutup: 21/01/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Membekal, Memasang, Menguji Terima dan Menyenggara Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV) secara sewaan di 25 Pihak Berkuasa Tempatan; X4352010120004 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 07/01/2021 dan Tarikh Tutup: 08/02/2021 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Menaik Taraf Pasar Taiping, Perak; X4352010120003 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 20/08/2020 dan Tarikh Tutup: 18/09/2020 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut Harga QT200000000020041 bagi Penyelenggaraan Penambahbaikan PBTPay, boleh rujuk di sini.

bullet  Iklan Sebut Harga Perolehan Kit Pencegahan Demam Denggi Tahun 2020;QT200000000021322 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 30/06/2020 dan Tarikh Tutup: 06/07/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Tender Kerja bagi Projek Membina Pasar Baru Di Jalan Binjai, Kota Bharu, Kelantan; X4352010120002 boleh rujuk di sini.
(Tarikh Iklan: 30/06/2020 dan Tarikh Tutup: 28/07/2020 12:00 PM)

bullet  Keputusan Sebut harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017806, dan Sebut harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) DI Pusat Data Sektor Awam (PDSA) QT200000000017808 boleh rujuk di sini

bullet  Iklan Tender Perkhidmatan bagi PERKHIDMATAN PELUASAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE; QT200000000020836 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 29/06/2020 dan Tarikh Tutup: 20/07/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Perkhidmatan bagi SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PENAMBAHBAIKAN PBTPAY;QT200000000020041 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 26/06/2020 dan Tarikh Tutup: 03/07/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Tender Kerja bagi Projek Membina Semula Tapak Tamu Putatan, Sabah; X4352010120001 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 18/06/2020 dan Tarikh Tutup: 16/07/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017808 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/06/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Infrastruktur Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Di Pusat Data Sektor Awam (PDSA); QT200000000017806 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/06/2020 12:00 PM

bullet Iklan Sebut Harga Bekalan bagi SEBUT HARGA PEROLEHAN KIT PENCEGAHAN DEMAM DENGGI TAHUN 2020; QT200000000018112 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 11/06/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 16/06/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000009056 Penyelenggaraan Portal OSC boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 22/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000011679 bagi Perolehan Bekalan Toner Untuk Jabatan Kerajaan Tempatan Tahun 2020 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 19/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000014826 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 19/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM

bullet Iklan Sebut Harga bagi PENYELENGGARAAN PORTAL PBT QT200000000007021 boleh rujuk di sini. (Tarikh Iklan: 12/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/05/2020 12:00 PM)

bullet  Iklan Sebut Harga Bekalan bagi PENYELENGGARAAN SISTEM eKG BARU QT200000000006918 boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 12/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 19/05/2020 12:00 PM)

bullet Iklan Sebut Harga QT200000000009739 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Osc 3.0 Plus Online boleh rujuk di sini.(Tarikh Iklan: 18/05/2020 12:00 PM dan Tarikh Tutup: 29/05/2020 12:00 PM)

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000006314 bagi Tender Perolehan Bekalan Alat Tulis bagi Tempoh Enam (6) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000006314 bagi Tender Perolehan Bekalan Alat Tulis bagi Tempoh Enam (6) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT200000000008032 bagi Tender Perkhidmatan Notifikasi SMS PBTPay bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Keputusan Sebut Harga QT190000000071759 bagi Tender Sewaan Sembilan (9) Unit Mesin Penyalin bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini

bullet Iklan Tender X0141520101190003 bagi Menaiktaraf Dan Merekabentuk Semula Pasar Awam Putatan, Sabah boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 23/12/2019 (Isnin), 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000069313 bagi Tujuan Lawatan Panel Penilaian bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh rujuk di sini

bullet Iklan sebut harga QT190000000070909 bagi Alat Ganti Server Dan Perkakasan Sistem ePBT Di Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerajaan Tempatan boleh rujuk di sini. (Tarikh Tutup 11/10/2019 (Jumaat), 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan Tender Majlis Daerah Kuala Langat boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 24/10/2019 (Khamis), 12.00 Tengah Hari):

 • Tender MDKL/JK/T: 06/2019 Menggantikan Lampu Jenis LED Di Jalan-jalan Kawasan Industri Telok Panglima Garang, Kompleks Perabot Olak Lempit, Jalan Sungai Buaya & Pekan Tanjung Sepat, MD Kuala Langat
 • Tender MDKL/JK/T: 07/2019 Menggantikan Lampu Jenis LED di Jalan Sultan Abdul Samad, Jalan Sultan Alam Shah, Jalan Persiaran Majlis, Jalan Bunga Pekan 1-5, Jalan Rakyat, Jalan Cempaka, Jalan Suasa & Kawasan Industri Banting, MD Kuala Langat
 • Tender MDKL/JK/T: 08/2019 Menurap Semula Dataran Kejat, Membina Tapak Pusat Jualan Hasil Laut & Memasang Lampu Highmast Di Pantai Kelanang, MD Kuala Langat

bullet Iklan sebut harga QT190000000069313 bagi Bekalan Bagi Tujuan Lawatan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya Dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 01/10/2019 (Selasa), 12.00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000059617 bagi Pembaharuan Lesen, Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Sokongan bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor boleh dirujuk di sini

bullet Iklan sebut harga QT190000000065674 bagi Perkhidmatan Percetakan Buku Manual OSC 3.0 Plus boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 10/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000065538 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem OSC Online Tahun 2019 boleh dirujuk di sini. (Tarikh Tutup 05/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000059617 bagi Pembaharuan Lesen, Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Bagi Server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) boleh dirujuk di sini. (Tarikh Taklimat 28/08/2019, 10.00 Pagi dan Tarikh Tutup 04/09/2019, 12.00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000063696 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem OSC Online Tahun 2019 boleh dirujuk di sini. (Tarikh Taklimat 22/08/2019, 10.30 Pagi dan Tarikh Tutup 29/08/2019, 12.00 Tengah Hari). Kemaskini: Sebut harga ini dibatalkan.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000050924 bagi Bekalan Bagi Tujuan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000050830 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan Tender [JBPR/BIKE/JH] bagi Cadangan Membina Struktur Bumbung bagi Laluan Basikal di Jambatan Harapan, Pulau Pinang boleh dirujuk di sini. (tutup 23/08/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan Tender MDCH : 01/2019 bagi Cadangan Menyiapkan Baki Kerja bagi Pembinaan Pusat Perniagaan di Mukim Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur (Tender Semula) boleh dirujuk di sini. (tutup 07/08/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000047215 bagi Perolehan Bekalan Toner untuk Jabatan Kerajaan Tempatan(JKT) boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan tender MPS/103/TENDER (01) 2019 bagi Menaiktaraf Taman Malaysia Dan Kawasan Taman Awam Jalan Keliling, Majlis Perbandaran Seremban, Seremban, Negeri Sembilan boleh dirujuk di sini. (tutup 25/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender MDPH 01/2019 bagi Penyusunan Semula Gerai-gerai Setinggan di Dalam Kawasan Majlis Daerah Pengkalan Hulu, Fasa 2, M.D. Pengkalan Hulu, Perak Darul Ridzuan boleh dirujuk di sini. (tutup 16/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender X0141520101190001 bagi Pemasangan Lampu Jalan Jenis Light Emitting Diode (LED) Di Kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Selangor boleh dirujuk di sini. (tutup 23/07/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000050924 bagi Tujuan Panel Penilaian bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT boleh dirujuk di sini (tutup 27/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000050830 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya boleh dirujuk di sini (tutup 25/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000049444 bagi Perolehan perkhidmatan pembelian lesen pangkalan data MySQL Enterprise boleh dirujuk di sini.

bullet Keputusan sebut harga QT190000000048497 bagi Bekalan mesin penebuk lubang boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT190000000049444 bagi Perkhidmatan Pembelian Lesen Pangkalan Data MySQL Enterprise boleh dirujuk di sini (tutup 24/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Keputusan sebut harga QT190000000045475 bagi Perolehan Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT190000000047215 bagi Perolehan Bekalan Toner untuk  Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) Bagi Tahun 2019 boleh dirujuk di sini (tutup 23/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000048497 bagi Bekalan Penebuk Lubang boleh dirujuk di sini (tutup 16/05/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan tender X0141520101190002 bagi Membekal, Memasang, Mengujiterima, Menyenggara dan Memantau Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) di Majlis Perbandaran Ampang Jaya boleh dirujuk di sini. (tutup 10/06/2019, 12:00 Tengah Hari)

bullet Iklan sebut harga QT190000000045475 bagi Penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh dirujuk di sini (tutup 16/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000044296 bagi Penyelenggaraan Perkakasan ICT Milik Jabatan Kerajaan Tempatan di Pusat Data sektor Awam (PDSA) boleh dirujuk di sini (tutup 18/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000044968 bagi Perolehan Bekalan Bagi Tujuan Panel Penilaian Bagi Program Pengiktirafan Tandas Bersih Kementerian/Jabatan Putrajaya dan Pengiktirafan Tandas Bersih KPKT (tutup 19/04/2019, 12:00 Tengah Hari).

bullet Iklan sebut harga QT190000000036575 bagi Perolehan Bekalan Alat Tulis Untuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bagi Tahun 2019 boleh dirujuk di sini (tutup 28/02/2019, 12:00 Tengah Hari). 

bullet Keputusan sebut harga QT180000000025247 bagi Perolehan Bekalan Peralatan Bagi Menambah Baik Konti Radio Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini.

bullet Iklan sebut harga QT180000000025247 bagi Perolehan Bekalan Peralatan Bagi Menambah Baik Konti Radio Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh dirujuk di sini. (tutup 25/10/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000013481 bagi perkhidmatan pembaharuan lesen, perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan (perisian/perkakasan) bagi server Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), JKT di pusat data sektor awam (PDSA) boleh dirujuk di sini. (tutup 1/8/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000011557 bagi perkhidmatan percetakan barang promosi kesihatan persekitaran, JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 3/7/2018)

bullet Iklan Sebut harga QT180000000009719 bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji dan Mentauliah Perkakasan komputer Riba, LCD Projektor, Peralatan Multimedia dan Peralatan Konti Radio Streaming secara sewaan untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 30/5/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000008320 bagi perkhidmatan membekal, memasang, menguji dan mentauliah perkakasan komputer riba, LCD projektor, peralatan multimedia dan peralatan konti radio streaming secara sewaan untuk JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 30/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000005312 bagi perkhidmatan percetakan barang promosi Kesihatan Persekitaran JKT boleh dirujuk di sini. (tutup 26/4/2017)

bullet Iklan sebut harga QT180000000007392 bagi perkhidmatan penyelenggaraan Sistem OSC Online boleh dirujuk di sini. (tutup 17/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000007387 bagi perkhidmatan penyelenggaraan Portal ePBT Online - Intergrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesanan Nasional boleh dirujuk di sini. (tutup 17/4/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000005314 bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Portal ePBT Online - Integrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesenan Nasional boleh dirujuk di sini. (tutup 29/3/2018)

bullet Iklan sebut harga QT180000000004565 bagi bekalan alat tulis untuk KPKT tahun 2018 boleh dirujuk di sini. (tutup 23/3/2018)

bullet Iklan tender X0141520101180001 bagi penyelenggaraan dan pembaikan kecil sistem pemantauan kamera litar tertutup (CCTV) sedia ada di lima (5) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. (tutup 26/03/2018)

PEKELILING

Submitted by admin on Fri, 27/07/2018 - 12:14

Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 

  Tahun 2021
1

Pekeliling KSU KPKT Bil. 1/2021 Prosedur Permohonan bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek

Rujukan berkaitan:

 

i.  SOP Permohonan Permit Sementara Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina; dan 

ii  Surat Edaran Mohon Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina

2 Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2021 Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
3 Pekeliling KSU KPKT Bil. 3/2021 Prosedur Permohonan Pemajuan Menara atau Struktur Komunikasi
4 Pekeliling KSU KPKT Bil. 4/2021 Garis Panduan Pengurusan Cerun di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
5 Pekeliling KSU KPKT Bil. 5/2021 Garis Panduan Sanitasi dan Disinfeksi Kemudahan Awam dan Premis di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
6 Pekeliling KSU KPKT Bil. 6/2021 Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters – CLQ)
   
  Tahun 2020
1 Pekeliling KSU KPKT. Bil 1/2020 Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus di Semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Semenanjung Malaysia
2 Pekeliling KSU KPKT. Bil 2/2020 Garis Panduan Pengurusan Kenderaan Terbiar di Kawasan Operasi PBT
3 Pekeliling KSU KPKT. Bil 3/2020 Garis Panduan Pengurusan Premis Cucian Kenderaan di Kawasan PBT
4 Pekeliling KSU KPKT. Bil 4/2020 Garis Panduan Kaedah Perolehan Pihak Pengurusan Bangunan Berstrata
5 Pindaan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Akta 133].  Salinan lengkap Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588] boleh diperolehi daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad di pautan https://www.pnmb2u.com
   
  Tahun 2019
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2019 Garis Panduan Pengurusan dan Penyenggaraan Kolam Renang Awam di Kawasan PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2019 Garis Panduan Pemantauan Kualiti Air Kolam Renang
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2019 Garis Panduan Pengurusan Pasar Malam/Pasar Harian/Pasar Tani di Kawasan PBT
4 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2019 Garis Panduan Kawalan Nyamuk di Kawasan PBT
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2019 Pelan Tindakan Aksesibiliti Orang Kurang Upaya di Bawah Aspek Persekitaran Fizikal bagi Panduan Pelaksanaan oleh PBT
   
  Tahun 2018
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2018 Garis Panduan Pemasangan Perangkap Minyak Di Premis Makanan Di Kawasan PBT
  Garis Panduan Pemasangan Perangkap Minyak Di Premis Makanan Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2018 Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan): Lampiran
  Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan)
   
  Tahun 2017
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2017 Mewajibkan Penggunaan Kaedah IBS Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pelan Bangunan Oleh PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2017 Garis Panduan Perancangan Chalet Atas Air
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2017 Garis Panduan Perancangan Tempat Letak Kenderaan (TLK)
4 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2017 Pelan Tindakan Pengurusan Tandas Awam Kebangsaan bersama Manual Pembersihan Tandas Awam
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2017 Garis Panduan Kawalan Tikus di PBT
6 Pekeliling KSU KPKT Bil 6/2017 Garis Panduan Amalan Baik Pengurusan Bahan Kimia di PBT
7 Pekeliling KSU KPKT Bil 7/2017 Garis Panduan Penubuhan Tadika dan Taska - Syarat-syarat Penubuhan di Bangunan Bertingkat
   
  Tahun 2016
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2016 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan
2 Garis Panduan Pengurusan Bazar Ramadhan edisi Kedua (2016)
   
  Tahun 2015
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2015 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-pulau dan Taman Laut.
2 Senarai Semak Kemudahan Akses Berdasarkan Rekabentuk Sejagat MS1184:2014
   
  Tahun 2014
1 Pekeliling KSU KPKT Bil 1/2014 Garis Panduan Pusat Penyembelihan Ayam, Itik dan lain-lain Unggas di Kawasan PBT
2 Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2014 Garis Panduan Sistem Penggredan Premis Makanan di Kawasan PBT
3 Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2014 Garis Panduan Penubuhan Jawatankuasa Perwakilan Penduduk dalam Kawasan PBT
4 Surat Arahan 29 Mei 2014 - Pemakaian OSC 3.0 kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
5 Pekeliling KSU KPKT Bil 4/2014 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat
6 Pekeliling KSU KPKT Bil 5/2014 Tatacara Operasi Piawai (SOP) Penangkapan dan Pelupusan Anjing Terbiar di Kawasan PBT
7 Undang-undang Kecil (UUK) Spa 2014
8 Pekeliling KSU KPKT Bil 6/2014 Garis Panduan Perancangan Lorong Belakang
9 Pekeliling KSU KPKT Bil 7/2014 Garis Panduan Pelaksanaan Pengukuran ke atas Jajaran Utiliti Bawah Tanah Semasa Pemasangan
10 Pekeliling KSU KPKT Bil 8/2014 Garis Panduan Perancangan Perumahan
   
  Tahun 2013
1. Garis Panduan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan 2013
   
  Tahun 2012
1.

Bil 4 Tahun 2012 :  Garis Panduan Larangan Penjualan Makanan Dan Minuman Di Luar Pagar Sekolah

 
2. Bil 3 Tahun 2012 :  Garis Panduan Star Rating Kebersihan Tandas Kegunaan Awam di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
   
3.

Bil 2 Tahun 2012 :  Garis Panduan Penubuhan Tadika Dan Taska

 
4. Bil 1 Tahun 2012 :  Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield
 

 

  Tahun 2011
1. Bil 7 Tahun 2011 : Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design)
 
   
2. Bil 6 Tahun 2011 : Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan Dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
   
3. Bil 5 Tahun 2011 : Pengklasifikasian Perkhidmatan SPA Dan Urutan Refleksologi
 
   
4. Bil. 4 Tahun 2011 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Dalaman Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 
   
5. Bil. 3 Tahun 2011 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran (Edisi Ke-2)
 
   
6. Bil. 2 Tahun 2011 : Template ISO Proses - Proses Utama OSC Versi MS ISO 9001:2008
 
   
7. Bil. 1 Tahun 2011 : Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit (1GP)
 
 • Muka Depan

  

  Tahun 2010
1. Bil. 3 Tahun 2010 : Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran Di Malaysia (Pindaan) 2010
 
   
2. Bil. 2 Tahun 2010 : Indikator Baru Sistem Star Rating Pihak Berkuasa Tempatan (SSR-PBT)
 
   
3. Bil. 1 Tahun 2010 : Garis Panduan Perancangan Gated Community And Guarded Neighbourhood
 

 

  Tahun 2009 
1. Bil. 7 Tahun 2009 : Penambahbaikan Urusan Rundingan Bagi Projek Pembangunan Jabatan Kerja Raya (JKR)
 
   
2. Bil 6 : Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi
 
 • Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi
 • Lampiran 2
   
3. Bil. 5 Tahun 2009 : Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)
 
   
4. Bil. 4 Tahun 2009 : Penyerahan Penyata Kewangan Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Kepada Jabatan Audit Negara ( DIBATALKAN - Surat Pembatalan )
   
5. Bil. 3 Tahun 2009 : Garis Panduan Penyidaian Kain di Kediaman Berbilang Tempat 
 
   
6. Bil. 2 Tahun 2009 : Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar
 
   
7. Bil. 1 Tahun 2009 : Kursus Latihan Asas Kebersihan Pengendali dan Penjaja Makanan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

 

  Tahun 2008
1. Bil. 7 Tahun 2008 : Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 Bagi Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat (One Stop Centre).
 
   
2. Bil. 6 Tahun 2008 : Penambahbaikan Pelaksanaan Pusat setempat (OSC). 
   
3. Bil. 5 Tahun 2008 : Pelaksanaan Program Bumi Hijau Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
4. Bil. 4 Tahun 2008 : Kriteria Baru Naik Taraf Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
5. Bil. 3 Tahun 2008 : Pengeluaran Permit Perniagaan Kecil Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
   
6. Bil. 2 Tahun 2008 : Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan dan Lesen Komposit Hotel.
   
7. Bil. 1 Tahun 2008 : Pelaksanaan Sistem Star Rating Pihak Berkuasa Tempatan.
 

 

  Tahun 2007
1. Bil. 3 Tahun 2007 : Garis Panduan Bagi Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan Oleh Para Profesional.
   
2. Bil. 2 Tahun 2007 : Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Pusat Setempat Memproses Cadangan Pemajuan.
 
   
3. Bil. 1 Tahun 2007 : Garis Panduan Penambahbaikan Sistem Penyampaian Prosedur dan Proses Cadangan Pemajuan.
 

 

  Tahun 2002 ke bawah
1. PEKELILING/ARAHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (Tahun 1999, 2000 dan 2002).
  KANDUNGAN
 1. ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI:
  1. ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN
  2. DASAR AWAM
  3. GERAN DAN KEWANGAN
  4. KERJA TANAH/AWAM
  5. KESELAMATAN
 2. ARAHAN/KEPUTUSAN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN
 3.  PEKELILING AM
  1. ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN
  2. DASAR/AM
  3. GERAN DAN KEWANGAN
  4. KERJA TANAH/AWAM
  5. KESELAMATAN
   
2. PERATURAN MEMBINA BANGUNAN - BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 1999.
   
3. PERATURAN MEMBINA BANGUNAN - BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 1995.

PENGUMUMAN

Submitted by admin on Fri, 27/07/2018 - 12:12

 

 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina boleh dirujuk di sini (SOP dikemaskini).  Surat Edaran SOP jua boleh dirujuk di sini . 

   

 

Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2021 Zon Selatan pada 9 Ogos 2021 boleh dimuat turun di sini. 

   

 

Prosedur Permohonan Pemajuan Menara Atau Struktur Komunikasi boleh dirujuk di sini. 

   

 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Pusat Setempat (OSC) PBT Bagi Menjalankan Operasi Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Ketiga (PKP 3.0) Dan Pasca PKP 3.0 boleh dirujuk di sini. 

   

 

Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 boleh dirujuk disini versi Melayu, versi English. 

   

 

Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 4 Mac 2021 - 18 Mac 2021. 

   

 

Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan sebagai usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk maklumat lanjut berhubung program ini, boleh melayari pautan https://www.vaksincovid.gov.my/ di sini. 

   

 

Unit Komunikasi Korporat (UKK) KPKT sedang menjalankan Kajian Pemahaman Warga dan Masyarakat ke atas Dasar-Dasar di bawah KPKT . Semua warga dan para pelanggan JKT adalah dijemput untuk menjawab kajian ini klik di sini. 

   

 

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020-2024 Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT boleh dirujuk di sini. 

   
 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi perkhidmatan KPKT (kemaskini 18 Januari 2021) di sini. Dapatkan SOP dan Soalan Lazim (FAQ'S) berkaitan KPKT menerusi Laman Web Rasmi KPKT di pautan www.kpkt.gov.my  

   

 

Ucapan Tahun Baharu 2021 oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan boleh dirujuk di sini. 

   
  Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 18 Disember 2020 - 1 Januari 2021. 
   

 

Pindaan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] Salinan Warta Kerajaan Persekutuan boleh dimuat turun di sini. Salinan lengkap Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588] boleh diperolehi daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad di pautan https://www.pnmb2u.com . 

   

 

Slaid pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2020 Zon Timur di Paya Bunga Hotel, Kuala Terengganu pada 24 Ogos 2020 boleh dimuat turun di sini. 

   
 

Prosedur Operasi Standard (SOP) Pendaftaran Pengusaha Dan Penghantar Makanan Jualan Secara Dalam Talian Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di sini. 

   
 

Slaid pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2020 Zon Utara pada 24 Februari 2020 boleh dimuat turun di sini. 

   
  Hebahan Pertandingan Pidato Habitat 2019 sempena Hari Habitat Sedunia Peringkat Malaysia Tahun 2019 boleh dimuat turun di sini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 1 Oktober 2019. 
   
  Pengumuman Keputusan Pertandingan Mencipta Logo OSC 3 Plus Online boleh dimuat turun di sini 
   
  Slaid pembentangan Konvensyen Pemerkasaan PBT 2018 boleh dimuat turun di sini.
   
  Pemakluman perlanjutan perkhidmatan Contract for Service di bawah pakej rangsangan ekonomi kedua di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2018 boleh dirujuk di sini.
   
  Garis Panduan Pengurusan Bazar Ramadhan boleh dirujuk di sini.
   
  Senarai pegawai bertanggungjawab bagi Projek CCTV Fasa 2 (2016 - 2021) boleh dirujuk di sini.
   
  Unit Integriti telah mewujudkan Borang Aduan Integriti Secara Dalam Talian bagi memudahkan tuan/puan sekiranya mempunyai maklumat dan bukti salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi oleh warga JKT dalam menjalankan tugas rasmi boleh dirujuk di sini.