Fungsi dan peranan
1. Pengurusan penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem aplikasi dan infrastruktur ICT bagi projek sedia ada seperti ePBT, OSC Online, eJKT, Pengurusan Portal PBT, Live Streaming,Radio JKT, Portal Rasmi JKT dan i-Tegur.
 
2. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek ICT baharu mengikut keperluan stakeholders
 
3.   Memberi khidmat nasihat, sokongan teknikal dan latihan berkaitan ICT kepada pengguna
 
4. Melaksana perolehan dan pengurusan aset-aset ICT Jabatan
 
5. Menyelaras hubungan strategik dan perkongsian pintar ICT antara Jabatan dan agensi  lain