Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2023

Jabatan Kerajaan Tempatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Kuantan selaku host city bagi Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2023.

Mesyuarat kali ini melibatkan 31 PBT Zon Timur (Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang) yang diadakan pada 15 Ogos 2023.

Jabatan juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua Datuk Bandar, Yang Dipertua serta wakil-wakil Kementerian dan Agensi yang telah menghadiri dan menjayakan mesyuarat tersebut.

#StrongerTogether
#UnityInDiversity
#DemiPertiwi
#MalaysiaMadani

Tarikh