Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bilangan 1/2023 Bagi Zon Selatan & Zon Tengah

YBhg. Dato' Mohd Fadzli bin Mohd Kenali, Ketua Pengarah JKT telah merasmikan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2023 Bagi Zon Selatan & Tengah pada 26 Jun 2023 (Isnin) anjuran bersama Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB). Mesyuarat ini dihadiri oleh SUK Negeri, Datuk Bandar/Yang Dipertua, Setiausaha dan Pegawai Kanan PBT dari Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor.

Mesyuarat JPPBT merupakan platform kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyampaikan keputusan Mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan (MNKT) berhubung tindakan Kerajaan Negeri dan PBT, di samping membincangkan cadangan polisi/ inisiatif baharu untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan PBT.

Sebanyak empat (4) kertas pembentangan telah dibentangkan oleh KPKT, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Jabatan Kerja Raya (JKR).

#StrongerTogether
#UnityInDiversity
#DemiPertiwi
#MalaysiaMadani

Tarikh