Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Seranta awam atas talian (online public engagement) bagi Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk di sini. Sila tinggalkan komen/pandangan anda di sini dari 18 Disember 2020 - 1 Januari 2021.

Tarikh