Slaid pembentangan Konvensyen Pemerkasaan PBT 2018

Slaid pembentangan Konvensyen Pemerkasaan PBT 2018 boleh dimuat turun di sini.

Tarikh