Slaid Pembentangan Mesyuarat JPPBT Bil. 2/2020 Zon Timur

Slaid pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2020 Zon Timur di Paya Bunga Hotel, Kuala Terengganu pada 24 Ogos 2020 boleh dimuat turun di sini.

Tarikh