Slaid Pembentangan Mesyuarat JPPBT Bil. 2/2022 Zon Utara

Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 2/2022 Zon Utara pada 27 Jun 2022 boleh dimuat turun di sini.

Tarikh