Ucapan Tahun Baharu 2021 oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan

Ucapan Tahun Baharu 2021 oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan boleh dirujuk di sini.

Tarikh