Unit Integriti telah mewujudkan Borang Aduan Integriti Secara Dalam Talian.

Unit Integriti telah mewujudkan Borang Aduan Integriti Secara Dalam Talian bagi memudahkan tuan/puan sekiranya mempunyai maklumat dan bukti salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi oleh warga JKT dalam menjalankan tugas rasmi boleh dirujuk di sini.

Tarikh