Bahagian Pengurusan Maklumat

Pengurusan penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem aplikasi dan infrastruktur ICT bagi projek sedia ada seperti PBTPay, JKT Gateway, Sistem OSC 3.0 Plus Online, Sistem ePBT 2.0, Portal OSC Online, Portal eJKT, Live Streaming, Portal Rasmi JKT dan Aplikasi i-Tegur.

Mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek ICT baharu mengikut keperluan stakeholders

Memberi khidmat nasihat, sokongan teknikal dan latihan berkaitan ICT kepada pengguna

Melaksana perolehan dan pengurusan aset-aset ICT Jabatan

Menyelaras hubungan strategik dan perkongsian pintar ICT antara Jabatan dan agensi lain