Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) Yang Di Warta Mengikut Pihak Berkuasa Negeri

Bil Negeri Bilangan Pindaan Yang Diwarta Tahun Pindaan
1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN (G.N No.22740/2021)
CORRIGENDUM BAGI G.N No.22740/2021
-- 1991-2021
2 JOHOR 6 1986-2012
3 KEDAH 6 1985-2017
4 KELANTAN 7 1986-2012
5 MELAKA 6 1985-2012
6 NEGERI SEMBILAN 5 1985-2016
7 PAHANG 5 1996-2014
8 PERAK 9 1988-2012
9 PERLIS 4 1994-2013
10 PULAU PINANG 5 1986-2016
11 SELANGOR 8 1985-2012
12 TERENGGANU 9 1986-2013