Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Data Terbuka

Data Terbuka Jabatan Kerajaan Tempatan

Definisi

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta.


Tujuan

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan.


Terma Penggunaan Data Terbuka

terma dataset

 
Senarai Data Terbuka Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
 
Bil. Senarai Data Terbuka Tempoh Sumber Bahagian Format
1 JKT Taburan CCTV Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Malaysia Sehingga 31 Disember 2015 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam ods
2 Bilangan Permohonan Pelan Bangunan Yang Selesai Bagi Tahun 2014 Dan 2015 - JKT 2014 - 2015 Ketua Perunding Kawalan Kerajaan xlsx
3 Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang Yang Selesai Bagi Tahun 2014 dan 2015 - JKT 2014 - 2015 Ketua Perunding Kawalan Kerajaan xlsx
4 Senarai Tandas Awam Yang Dibaikpulih Dan Naik Taraf Di Bawah Projek NBOS - MyBM - JKT 2014 - 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam Kesihatan Umum xls
5 Maklumat Pelaksanaan Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH) Dalam Projek Pembangunan Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Tahun 2012 - 2015 2012 - 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam xls
6 Taburan CCTV Dan Bilangan CCTV Yang Telah Di Pasang Mengikut Negeri Sehingga Bulan April 2015 Jan - Mac 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam xls
7 Lesen Permit Perniagaan Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan PBT Dari Januari Hingga Disember 2014 Jan - Dis 2014 Dasar xls
8 Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Tahun 2014 Jan - Dis 2014 Ketua Perunding Kawalan Kerajaan xls
9 Kelulusan Pelan Kebenaran Merancang Bagi Tahun 2014 Jan - Dis 2014 Ketua Perunding Kawalan Kerajaan xls

Kesemua data terbuka JKT di atas boleh di rujuk di Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia.