TENDER & SEBUTHARGA

2018
KOD Tajuk Tarikh Iklan Tarikh Tutup
QT180000000009719 Iklan Sebut harga bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji dan Mentauliah Perkakasan komputer Riba, LCD Projektor, Peralatan Multimedia dan Peralatan Konti Radio Streaming secara sewaan untuk JKT boleh rujuk di sini.
QT180000000008320 Iklan sebut harga bagi perkhidmatan membekal, memasang, menguji dan mentauliah perkakasan komputer riba, LCD projektor, peralatan multimedia dan peralatan konti radio streaming secara sewaan untuk JKT boleh rujuk di sini.
QT180000000007387 Iklan sebut harga bagi perkhidmatan penyelenggaraan Portal ePBT Online - Intergrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesanan Nasional boleh rujuk di sini.
QT180000000005314 Iklan sebut harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Portal ePBT Online - Integrasi dengan Sistem ePBT 2.0 dan Gerbang Pelesenan Nasional boleh rujuk di sini.
QT180000000011557 Iklan sebut harga bagi perkhidmatan percetakan barang promosi kesihatan persekitaran, JKT boleh rujuk di sini.
QT180000000005312 Iklan sebut harga bagi perkhidmatan percetakan barang promosi Kesihatan Persekitaran JKT boleh rujuk di sini.
QT180000000025247 Keputusan sebut harga bagi Perolehan Bekalan Peralatan Bagi Menambah Baik Konti Radio Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) boleh rujuk di sini.
X0141520101180001 Iklan tender bagi penyelenggaraan dan pembaikan kecil sistem pemantauan kamera litar tertutup (CCTV) sedia ada di lima (5) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh rujuk di sini.
QT180000000004565 Iklan sebut harga bagi bekalan alat tulis untuk KPKT tahun 2018 boleh rujuk di sini.
QT180000000007392 Iklan sebut harga bagi perkhidmatan penyelenggaraan Sistem OSC Online boleh rujuk di sini.