TENDER & SEBUTHARGA

2020
KOD Tajuk Tarikh Iklan Tarikh Tutup
QT200000000020041 Keputusan Sebut Harga Penyelenggaraan Penambahbaikan PBTPay boleh rujuk di sini.
QT200000000006314 Keputusan Sebut Harga bagi Tender Perolehan Bekalan Alat Tulis bagi Tempoh Enam (6) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini.
QT200000000008032 Keputusan Sebut Harga bagi Tender Perkhidmatan Notifikasi SMS PBTPay bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan di Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT boleh rujuk di sini.
X4352010120003 Iklan Tender Kerja bagi Projek Menaik Taraf Pasar Taiping, Perak boleh rujuk di sini.
QT200000000009739 Iklan Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Osc 3.0 Plus Online boleh rujuk di sini.
QT200000000006918 Iklan Sebut Harga Bekalan bagi PENYELENGGARAAN SISTEM eKG BARU boleh rujuk di sini.
QT200000000007021 Iklan Sebut Harga bagi PENYELENGGARAAN PORTAL PBT boleh rujuk di sini.
QT200000000014826 Iklan Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem ePBT 2.0 boleh rujuk di sini.
QT200000000011679 Iklan Sebut Harga bagi Perolehan Bekalan Toner Untuk Jabatan Kerajaan Tempatan Tahun 2020 boleh rujuk di sini.
QT200000000009056 Iklan Sebut Harga Penyelenggaraan Portal OSC boleh rujuk di sini.