Sesi Lawatan Kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang (SBP-PBT)

Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) telah menerima kehadiran Delegasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang diketuai oleh YBrs. Tpr. Hajah Nor Fajariah binti Sulaiman, Pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya, DBKL pada 21 Julai 2023 (Jumaat).

Lawatan Kerja ini adalah bertujuan untuk membincangkan hal-hal berkaitan pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Tahun 2022 serta isu-isu pelaksanaan OSC 3.0 Plus Online yang melibatkan DBKL. Selain itu, pihak DBKL juga berhasrat untuk mendapatkan penerangan yang jelas dalam menambah baik prestasi pengurusan organisasi dan penyampaian perkhidmatan DBKL bagi persediaan pelaksanaan SPB-PBT Tahun 2024 kelak.

Kementerian ini melalui Jabatan Kerajaan Tempatan amat mengalu-alukan kerjasama dan penglibatan PBT dalam memastikan pelaksanaan dan pengembangan hala tuju Kerajaan Persekutuan di peringkat rakyat bertepatan dengan matlamat dasar yang disasarkan.

#StrongerTogether
#UnityInDiversity
#DemiPertiwi
#MalaysiaMadani

Tarikh