Edaran Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984)

Dokumen Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984  boleh dirujuk dan dimuat turun di sini.

Dokumen ini adalah merupakan sumber rujukan utama bagi pewartaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Walau bagaimanapun, dokumen ini tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan kerana ia merupakan model by-law sahaja. Hanya Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam di setiap negeri masing-masing mempunyai kuasa penguatkuasaan. 

Tarikh