Prosedur Operasi Standard (SOP) Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina.

Prosedur Operasi Standard (SOP) Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina boleh dirujuk di sini (SOP dikemaskini).  Surat Edaran SOP jua boleh dirujuk di sini .

Tarikh