Slaid Pembentangan Mesyuarat JPPBT Bil. 1/2022 Zon Tengah

Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2022 Zon Tengah pada 21 Februari 2022 boleh dimuat turun di sini.

Tarikh