Surat Edaran JPA - Tuntutan Elaun Berpindah Dari Rumah Sewa/Sendiri/Tumpangan

Surat Edaran JPA - Tuntutan Elaun Berpindah Dari Rumah Sewa/Sendiri/Tumpangan ke Rumah Yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan dan Berpindah Rumah Atas Keadaan Luar Kawalan bertarikh 16 Ogos 2022 boleh dirujuk dan dimuat turun di sini.

Tarikh