Bahagian Khidmat Pengurusan

FUNGSI DAN PERANAN

SEKSYEN PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran, perjawatan, latihan dan kebajikan pegawai/kakitangan jabatan/PBT
 • Menguruskan semua urusan perkhidmatan pegawai
 • Menguruskan urusan Prestasi dan Naik Pangkat
 • Mengemaskini rekod-rekod aset, inventori dan fail jabatan
 • Urusan surat-menyurat/mel
 • Pengurusan fail
 • Bertanggungjawab terhadap perkara-perkara mengenai keselamatan pejabat
 • Menguruskan majlis-majlis keraian di peringkat jabatan
 • Penyelenggaraan bangunan dan mesin

SEKSYEN KEWANGAN DAN PEROLEHAN

 • Menyelaras dan mengurus semua urusan pembelian barang-barang dan perkhidmatan jabatan
 • Menyelaras rekod-rekod pengurusan stor jabatan
 • Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan dan perkara-perkara lain yang bersangkutan dengannya
 • Mengurus bayaran gaji, elaun, KWSP, bil-bil dan lain-lain
 • Menguruskan hal-hal kewangan Am, panjar wang runcit, waran tiket, permohonan pinjaman kenderaan dan komputer
 • Menguruskan hal-ehwal berkaitan kewangan pentadbiran pejabat di PBT/Negeri