Perkhidmatan

  1. Menguruskan bantuan kewangan kepada PBT termasuk pemberian peruntukan untuk projek-projek pembangunan serta geran- geran tahunan tertentu.
  1. Membantu memberikan khidmat nasihat kepada PBT mengenai dasar dan garis panduan sedia ada serta berkaitan keselamatan dan kestabilan bangunan.
  1. Melaksanakan program berkaitan dengan kebersihan persekitaran dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti kesihatan awam yang berkaitan dengan PBT.
  1. Mengintegrasikan kampung-kampung baru dalam rancangan pembangunan bagi mencerminkan perpaduan rakyat melalui penyediaan kemudahan infrastruktur dan sosio- ekonomi.
  1. Menyelaraskan program yang dilaksanakan oleh JKT serta menyediakan sistem maklumat berkomputer mengenai kerajaan tempatan.