Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

- Maklumat Lanjut - [OSC Online]

SISTEM OSC ONLINE FASA 1

image

 

Pengenalan
 

OSC Online mencakupi proses dan prosedur berkoordinat bagi tujuan pengemukaan pelan cadangan pemajuan secara elektronik (eSubmission) dan ulasan dari agensi teknikal secara online (eProcessing). OSC Online yang dibangunkan adalah berasaskan web (open source) dan mengikut spesifikasi ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004 serta penggunaan teknologi Geographical Information System (GIS).
 

Latar Belakang
 

OSC Online telah dibangunkan pada tahun 2003 di bawah geran Demonstrator Application Grant Scheme (DAGS) oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Sistem ini telah disiapkan pada tahun 2004 dan dilaksanakan pada tahun 2005 di Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP).

Selepas pelancaran OSC pada 13 April 2007, sistem ini digantung buat sementara bagi melakukan pengubahsuaian prosedur supaya selaras dengan prosedur OSC. Pengubahsuaian mengikut spesifikasi OSC telah dilakukan pada bulan Februari 2008.


 

Objektif OSC Online
 

 • OSC Online adalah untuk menggantikan cara konvensional pengemukaan pelan yang tidak kemas kini (outdated) dan membebankan (bulky) di mana salinan-salinan pelan dalam bentuk linen yang besar dan berat perlu dikemukakan kepada PBT.
 • OSC Online dapat memodenkan proses pengemukaan pelan menjadi lebih cepat, online, cekap dan boleh dilakukan pada bila-bila masa dan rekod-rekod pembangunan dapat disimpan secara lebih teratur.
 • OSC Online dapat mengelakkan pertemuan secara bersemuka di antara pihak yang mengemukakan dengan pegawai-pegawai PBT, justeru dapat mengurangkan karenah di kaunter perkhidmatan.

Arkitektur OSC Online
 

OSC Online terdiri daripada portal yang dihoskan oleh server dan pangkalan data di KPKT. Pengguna boleh mengakses portal melalui mana-mana komputer atau terminal yang mempunyai sambungan Internet. Portal ini mempunyai beberapa modul yang merangkumi proses dan prosedur bagi tujuan Submission, Processing, Payment dan Support Service untuk semua cadangan pemajuan yang dikemukakan kepada PBT.

image

Modul - Modul OSC Online
 

No Modul Keterangan
1 Pendaftaran Pengguna Pendaftaran pengguna sistem yang dibahagi kepada 2 kategori iaitu Orang Utama yang Mengemukakan (Principal Submitting Person - PSP) dan Orang Awam.
2 ePenyerahan Landasan penyerahan permohonan, dokumen dan pelan secara digital atas talian (online) kepada PBT yang berkaitan dengan cadangan pemajuan.
3 eProses Landasan bagi PBT memproses dan memantau permohonan serta juga bagi agensi teknikal dalaman dan luaran untuk memberikan ulasan secara online.
4 eRujukan Landasan rujukan kepada pelanggan PBT berkaitan dengan prosedur dan syarat - syarat perkhidmatan yang ditawarkan.
5 ePermintaan Perkhidmatan Landasan kepada pelanggan PBT untuk memohon perkhidmatan berkaitan dengan cadangan pemajuan.
6 ePanduan Landasan maklumat dalam format GIS mengenai status perkembangan terkini di kawasan cadangan pemajuan.
7 eAduan Landasan aduan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan.
8 eTanya Landasan pertanyaan untuk pelanggan PBT.
9 eKad Laporan Landasan bagi pelanggan PBT untuk menilai perkhidmatan yang diberikan.
10 eBayaran Saluran pembayaran secara online.
 

 

Pelaksanaan OSC Online

 

Pelaksanaan OSC Online telah diluluskan oleh Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan pada 3 Jun 2008 dan Mesyuarat PEMUDAH pada 20 Jun 2008. Di bawah peruntukan DAGS, projek perintis OSC Online akan dilaksanakan di Majlis Perbandaran Pulau Pinang selewat-lewatnya September 2008 dan seterusnya diperluaskan ke PBT bertaraf Bandaraya dan Perbandaran lain yang mewujudkan Unit OSC. Peluasan Fasa kedua seterusnya adalah ke PBT bertaraf Majlis Daerah berdasarkan kesediaan PBT tersebut. OSC Online juga akan diintegrasikan dengan pelaksanaan ePBT Online yang membolehkan penyimpanan data dan pemantauan secara berpusat terlaksana.

 

Kumpulan 1 : 04 Jan 2011

Kumpulan 2 : 15 hingga 31 July 2011

 1. Majlis Bandaraya Johor Bahru
 2. Majlis Bandaraya Shah Alam
 3. Majlis Bandaraya Petaling Jaya
 4. Majlis Perbandaran Kuantan
 5. Majlis Perbandaran Alor Gajah
 6. Majlis Perbandaran Sungai Petani
 7. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu
 8. Majlis Perbandaran Sepang
 9. Majlis Perbandaran Kuala Kangsar
 10. Majlis Perbandaran Nilai
 1. Majlis Bandaraya Ipoh
 2. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
 3. Majlis Bandaraya Alor Setar
 4. Majlis Perbandaran Pulau Pinang
 5. Majlis Perbandaran Subang Jaya
 6. Majlis Perbandaran Kota Bharu
 7. Majlis Perbandaran Ampang Jaya
 8. Majlis Perbandaran Manjung
 9. Majlis Perbandaran Klang
 10. Majlis Perbandaran Selayang
 11. Majlis Perbandaran Kajang
 12. Majlis Perbandaran Jasin
 13. Majlis Perbandaran Temerloh
 14. Majlis Perbandaran Kluang
 15. Majlis Perbandaran Kulim
 16. Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
 17. Majlis Perbandaran Taiping
 18. Majlis Perbandaran Seberang Perai
 19. Majlis Perbandaran Bentong
 20. Majlis Perbandaran Batu Pahat
 21. Majlis Perbandaran Teluk Intan
 22. Majlis Perbandaran Kangar
 23. Majlis Perbandaran Seremban
 24. Majlis Perbandaran Port Dickson
 25. Majlis Perbandaran Kemaman
 26. Majlis Perbandaran Dungun
 27. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
 28. Majlis Daerah Kampar
 29. Majlis Daerah Tampin
 30. Majlis Daerah Kubang Pasu
 31. Majlis Daerah Selama
 32. Majlis Daerah Batu Gajah
 33. Majlis Daerah Tanjung Malim
 34. Majlis Daerah Pontian
 35. Majlis Daerah Marang
 36. Majlis Daerah Tampin

Kumpulan 3 : Sept 2011

Kumpulan 4 : Dis 2011

 1. Majlis Perbandaran Muar
 2. Majlis Perbandaran Kulai
 3. Majlis Perbandaran Pasir Gudang
 4. Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan
 5. Majlis Daerah Jempol
 6. Majlis Daerah Rembau
 7. Majlis Daerah Jelebu
 8. Majlis Daerah Kerian
 9. Majlis Daerah Pengkalan Hulu
 10. Majlis Daerah Gerik
 11. Majlis Daerah Lenggong
 12. Majlis Daerah Baling
 13. Majlis Daerah Bandar Baharu
 14. Majlis Daerah Sik
 15. Majlis Daerah Yan
 16. Majlis Daerah Jerantut
 17. Majlis Daerah Lipis
 18. Majlis Daerah Raub
 19. Majlis Daerah Rompin
 20. Majlis Daerah Bera
 21. Majlis Daerah Besut
 22. Majlis Daerah Hulu Terengganu
 23. Majlis Daerah Perak Tengah
 24. Majlis Daerah Tapah
 25. Majlis Daerah Hulu Selangor
 26. Majlis Daerah Kuala Langat
 27. Majlis Daerah Kuala Selangor
 28. Majlis Daerah Kota Tinggi
 29. Majlis Daerah Labis
 30. Majlis Daerah Mersing
 31. Majlis Daerah Segamat
 32. Majlis Daerah Simpang Renggam
 33. Majlis Daerah Tangkak
 34. Majlis Daerah Yong Peng
 35. Majlis Daerah Sabak Bernam
 36. Majlis Daerah Kuala Pilah
 1. Majlis Daerah Pekan
 2. Majlis Daerah Maran
 3. Majlis Daerah Cameron Highland
 4. Majlis Daerah Padang Terap
 5. Majlis Daerah Pendang
 6. Majlis Daerah Bachok
 7. Majlis Daerah Gua Musang
 8. Majlis Daerah Ketereh
 9. Majlis Daerah Dabong
 10. Majlis Daerah Kuala Kerai
 11. Majlis Daerah Machang
 12. Majlis Daerah Pasir Mas
 13. Majlis Daerah Pasir Puteh
 14. Majlis Daerah Tanah Merah
 15. Majlis Daerah Tumpat
 16. Majlis Daerah Jeli
 17. Majlis Daerah Setiu

 

Faedah Jangka Pendek dan Panjang OSC Online
 

OSC Online dapat menjana satu mekanisme yang membolehkan maklum balas dapat disampaikan secara tepat dan cepat dan maklumat mengenai pembangunan dapat disimpan secara teratur dan tidak memerlukan ruang. OSC Online berupaya meningkatkan prestasi PBT dalam penyampaian sistem perkhidmatan serta dapat mengamalkan tadbir urus yang baik.

 

Kesimpulan
 

OSC Online akan memudahkan orang ramai berurusan dengan PBT dan seterusnya permohonan cadangan pemajuan dapat diproses secara lebih profesional, efektif dan cekap. Ianya juga dijangka dapat menyumbang kepada pelaksanaan kerajaan elektronik yang lebih efisien, berkualiti, selamat dan mesra pelanggan serta mampu memberi impak tinggi kepada orang ramai.

 

Keratan Akhbar mengenai Sistem OSC Online

Keratan akhbar : Sebanyak 5 Majlis yang telah menggunakan Sistem OSC Online. Maklumat lanjut.