Ahli Menteri Kabinet

Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT)

LATAR BELAKANG

MNKT merupakan badan tertinggi yang menggubal dasar serta undang-undang bagi mengawal dan memajukan PBT selaras dengan peruntukan Perkara 95A Perlembagaan Persekutuan.

 

Peranan dan fungsi MNKT adalah:

  1. membentuk dari masa ke semada, dengan berunding dengan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan - kerajaan Negeri, suatu dasar Negara untuk memajukan, membangunkan dan mengawal Kerajaan Tempatan di seluruh Persekutuan; juga untuk mentadbir sebarang undang-undang mengenainya. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan - kerajaan Negeri hendaklah mengikuti dasar yang telah dibentuk dan dipersetujui oleh MNKT.

  2. memberi nasihat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengenai sebarang undang-undang berhubung Kerajaan Tempatan;

  3. membolehkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berunding mengenai sebarang perkara berhubung Kerajaan Tempatan;dan

  4. mesyuarat MNKT hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

MNKT yang pertama telah diadakan pada 23 November 1960 yang dipengerusikan oleh Menteri yang bertanggungjawab ke atas Kerajaan Tempatan.

 

Pada tahun 2000, MNKT mula dipengerusikan oleh YAB. Timbalan Perdana Menteri berdasarkan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Disember 1999 yang memutuskan supaya YAB Timbalan Perdana Menteri mempengerusikan MNKT.

 

Pada tahun 2020, MNKT dipengerusikan oleh YB Menteri Kanan Kerja Raya kerana ketiadaan jawatan Timbalan Perdana Menteri.

 

PBT di Sabah dan Sarawak juga tidak tertakluk kepada keputusan MNKT seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 95E(2) Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, setiap keputusan MNKT turut dipanjangkan kepada kedua-dua negeri untuk dilaksanakan mengikut kesesuaian.

 

SENARAI KEAHLIAN MNKT (TERKINI MNKT KE-76)


YB Menteri Kanan Kerja Raya - Pengerusi
YB Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
YB Menteri Kewangan
YB Menteri Alam Sekitar dan Air
YB Menteri Sumber Manusia
YB Menteri Wilayah Persekutuan
YB Menteri Tenaga dan Sumber Asli
YB Menteri Kesihatan
YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
YB Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya

Turut Hadir
Ketua Setiausaha Negara
Peguam Negara
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
KSU Kementerian Alam Sekitar dan Air
KSU Kementerian Kesihatan Malaysia
KSU Perbendaharaan Kementerian Kewangan
KSU Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
KSU Kementerian Kerja Raya
KSU Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
KSU Kementerian Sumber Manusia
KSU Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Ketua Pengarah Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
KSU Kementerian Wilayah Persekutuan
Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Wakil Kerajaan Negeri
YAB Menteri Besar Kelantan
YAB Menteri Besar Perlis
YAB Menteri Besar Terengganu
YAB Menteri Besar Negeri Sembilan
YAB Ketua Menteri Pulau Pinang
YAB Menteri Besar Pahang
YAB Menteri Besar Selangor
YAB Menteri Besar Johor
YAB Menteri Besar Perak
YAB Menteri Besar Kedah
YAB Ketua Menteri Melaka

YB Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak
YB Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah

Turut Hadir
YB Setiausaha Kerajaan Johor
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu
YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Setiausaha Tetap Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak
Setiausaha Tetap Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah