Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) Yang Di Warta Mengikut Pihak Berkuasa Negeri

Bil Negeri Bilangan Pindaan Yang Diwarta Tahun Pindaan
1 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 -- 2022
2 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN (G.N No.22740/2021)
CORRIGENDUM BAGI G.N No.22740/2021
-- 1991-2021
3 JOHOR 6 1986-2012
4 KEDAH 6 1985-2017
5 KELANTAN 7 1986-2012
6 MELAKA 6 1985-2012
7 NEGERI SEMBILAN 5 1985-2016
8 PAHANG 5 1996-2014
9 PERAK 9 1988-2012
10 PERLIS 4 1994-2013
11 PULAU PINANG 5 1986-2016
12 SELANGOR 8 1985-2012
13 TERENGGANU 9 1986-2013